207 77 77
GASTROENTEROLOJİ / Genel Bilgilendirme

Gastroenteroloji;  yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, anüs bölgesi, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve karın zarı hastalıklarıyla ilgilenen dahili tıp dalıdır.


Gastroenteroloji; bu organların reflü, yemek borusu kanseri, mide fıtığı, ülser, gastrit, mide kanseri, sindirim sistemi emilim bozuklukları (çölyak hastalığı, vb), spastik kolon (irritabl barsak sendromu), iltihabi barsak hastalıkları (ülseratif kolon, Crohn hastalığı), barsak kanserleri, hemoroit (basur), sarılıklar (hepatit B veya C) ve siroz gibi karaciğer hastalıkları (karaciğer yağlanması), safra kesesi taşları ve iltihabı, pankreas hastalıkları gibi hastalıklarının tıbbi ve endoskopik tanı ve tedavisini içine alır.


Gastroenterolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde sıklıkla kullanılan endoskopik işlemler özefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi işlemidir. İşlem sırasında boğaz bölgesini uyuşturmak için lokal anestezi uygulanır.

Hastayı geçici olarak uyutmak veya gevşetmek amacı ile damardan ilaç (sedo-analjezi) yapılabilir.


Özefagogastroduodenoskopi İşlemi: Yemek borusu, mide ve ince barsaklarınızın başlangıç kısmının görsel olarak incelenmesidir. İnceleme ağız yolundan ince, uzun ve kıvrılabilir bir tüp aracılığı ile (videoendoskop) gerçekleştirilir. Doktorun var olan anormallikleri görebilmesini sağlar. Gerek görüldüğünde işlem sırasında ayrıntılı laboratuar incelemesi için küçük doku parçalarının ağrısızca alınmasına (biyopsi) olanak sağlar. Ayrıca endoskop ile bazı tedaviler de (darlıkların genişletilmesi, polip [anormal doku büyümeleri] veya yutulan cisimlerin çıkarılması, kanayan damarların veya ülserlerin tedavisi) uygulanabilmektedir.


Kolonoskopi İşlemi:  Kolonunuzun (kalın barsaklar) görsel olarak incelenmesidir. İnceleme rektumdan (makat) ve kolonun içinden geçirilen ince, uzun ve kıvrılabilir bir tüp (videokolonoskop) aracılığı ile gerçekleştirilir. Kolonoskop ile doktorun var olan anormallikleri görebilmesi sağlanır. Gerek görüldüğünde işlem sırasında ayrıntılı laboratuar incelemesi için küçük doku parçalarının ağrısızca alınmasına (biyopsi) olanak sağlar. Poliplerin (anormal doku büyümeleri) çıkarılması (polipektomi), kanamaların durdurulması veya darlıkların genişletilmesi gibi tedavi amaçlı girişimler de uygulanabilir.

Doktorumuzun uzmanlığığıyla ilgili hastalıklar;

Kolonoskopi,Endoskopi,Hepatitten korunma yöntemleri,Reflü,Kabızlık,Karaciğer yağlanması


Dünyam Hastanesi
Hastane Caddesi Kenarcık Sok No:10 Kocasinan / KAYSERİ
Telefon: +90 352 207 77 77 FAKS: +90 352 207 77 78 - +90 352 207 77 79
Facebook ta takip edin.
Copyright© 2014 Dünyam Hastanesi