Çevre Politikası

Dünyam Hastanesi, misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken; çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkında olarak görevlerini yerine getirmektedir.

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, JCI standardı içindeki çevre ile ilgili tüm gerekleri yerine getirir.

Öncelikli faaliyet sonucu oluşan atıkları tespit edip, atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için atık yönetim planı oluşturulur.

Bu plan doğrultusunda atıklar minimize edilmeye çalışılıp, geri kazanılabilenler ayrılır.

Geri kazanılamayan atıkları kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf için ilgili kurumlara teslim edilir.

Bu doğrultuda; doğa dostu olarak planlanan hastanede, su arıtma sistemi sayesinde temiz ve atık sular ayrıştırılarak bahçe sulamalarında kullanılır.

Çevre sorumluluğunu kurumumuzda oluşturmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluklarına göre eğitimlere tabi tutulurlar.