Dünyam Hastanesi Hakkında

Üstün Nitelikli Ekip ve Çağdaş Altyapı

Kayseri’nin ilk özel hastanelerinden biri olan Dünyam Hastanesi, mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili bir ekip ile farkını hissettirmektedir.

Dünyam Hastanesi, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır.

Sunduğumuz bütün hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza imkân tanıyacak en önemli unsurlardan biri de çağdaş altyapımızdır. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri yakından izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.

Öncü Uygulamalar Özel Dünya Hastanesi’nde!

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için, “eğitim, araştırma ve geliştirme” çalışmalarımızı sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere sağlık bilimleri alanında akademik bir kurum oluşturacağız.

Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olacağız.

Kayseri özel hastaneleri arasında müşteri memnuniyet oranı ile öne çıkan Dünyam Hastanesi olarak tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de grup olarak öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz.