Kalite Hedefleri Strateji Planı

 

AMAÇ

 

MEVCUT DURUM

HEDEF

STRATEJİ

SORUMLU

SÜRE

Hastamızın, yakınlarının ve ailesinin beklenti ve ihtiyaçlarını, sistematik olarak ölçmek ve değerlendirmek 

 

Öneri ve şikâyetler:                                                                                                                      Poliklinik, klinik katlarında ve Acil Serviste,hasta kabulde bulunan Öneri ve Şikayet kutuları hasta anketleri için ayrılmıştır ve aylık periyotlar halinde değerlendirilmektedir..Ayrıca web sayfamızda ki iletişim bölümünden şikayet ve öneriler alınmaktadır.

Hasta şikâyetlerinin azaltılması. Öneri ve Şikayetlere ilişkin geri bildirimlerin 1 ayda yapılmasını sağlamak.

-Öneri ve şikâyet formlarının gereken süre içinde ilgili

birimlere ileterek sonuçlanmasını sağlamak.

Mesul MÜDÜR

Sürekli

-Çağdaş Teknolojilerin kullanımı sağlayarak,teşhis ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmak,

Teşhis ve Tedavide kullanılan tıbbi teçhizat,cihaz ve ölçme aletlerimizin sürekli kalibrasyonları ve bakımları yapılmaktadır.

Çağdaş teknolojiyi izlerek teşhis ve tedavide doğru tanı koymak

 

Tanı koymaya yardımcı tıbbi teçhizat,cihaz ve ölçme aletlerimizin Bakım planları ve kalibrasyon planlarının %100 gerçekleşmesi ve bunları kullanan personelin belirli periyotlarla eğitilmesi

 

Hastane Müdürü

-Başhekim

-Başhemşire

-Eğitim Ekibi

-Kalite Direktörü

 

 

SÜREKLİ

 

 

 

 

 

 

Çalışma güvenilirliğini artırmak,

 

Sağlık bakanlığı Sağlık Kalite standartları doğrultusunda ,kurullar oluşturulmuş çalışma güvenilirliğini sağlayıcı sistem kurulmuştur.

Çalışan Memnuniyet anketi ve Hasta memnuniyet anketlerinde ki bu yönde ki eleştiri ve olumsuzlukların tamamen giderilmesi

-Çalışma Güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik eğitimlerin İş sağlığı eğitimleri ile entegreli olarak her personele yılda 15 saat olarak planlanması

Mesul MÜDÜR

Sürekli

Tesisin işletim maliyetlerini azaltmak ve ekonomik katma değer yaratmak

Hastanemiz işletmeye 2 şubat tarihinde başlamış çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir.

-Elektrik ,su,telefon,doğalgaz gibi giderlerin takip edilmesi,Enerji Yönetimi konusunda proje yapılıp üst yönetime sunulması
-Bu projede katma değerimizin maliyetlendirilmesi çalışması yapılacaktır.

Enerji Yönetimi konusunda çalışılan firmalarla iletişime geçilmesi

-Hastane Müdürü

Sürekli