Laboratuvarlar

Biyokimya Laboratuvarı

Dünyam Hastanesi’nde hastalıkların ve genel sağlık durumunun derinlemesine analiz edilebilmesi, tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinde biyolojik incelemelerin yapılabilmesi ve gerçekleştirilen testlerin doğru şekilde yorumlanabilmesi için hizmet veren birim biyokimya laboratuvarıdır. Hastalıkların incelenebilmesi için pek çok fonksiyonu yerine getiren Dünyam Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı’nda;

 • Hekimlerin hastanın söylediği şikâyetlere göre teşhiste bulunup gereken tanıyı koyabilmesi amacıyla test yapmaları gerekir. Bu testler biyokimya laboratuvarında uygulanır.
 • Hekimlerimizin önerdiği testlerin bize sunduğu sonuçlar ve veriler yine biyokimya laboratuvarlarında yorumlanır.
 • Hastaya hangi testlerin uygulanacağına da yine biyokimya laboratuvarında karar verilir. Dünyam Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı’nda doktorlarımız ve klinisyenlerimiz işbirliği ve uyum içerisinde sizlere üstün standartlarda hizmet vermek için çalışmaktadırlar.

Biyokimya Laboratuvarı Hangi Hastalıklara Bakar

Dünyam Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı’nda vücuttan alınan sıvıların testi bu testlerden alınan sonuçların raporlanması gibi görevler yerine getirilir. Genel çalışma prensibinde hekimlerin yapılmasını istediği testleri gerçekleştiren bu laboratuvar kimi zaman doğru teşhis ve tedavinin saptanması için kendisi de test önerebilmektedir. Dünyam Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiğimiz testlerden bazıları şunlardır:

 • Rutin biyokimyasal testler
 • Tümör belirteçleri
 • Tam kan sayımı testleri
 • Toksikoloji testleri
 • Enzim testleri
 • İdrar testleri
 • Kardiak (kalple ilgili) belirteçler
 • Koagulometrik (pıhtılaşma ile ilgili) testler
 • İlaç düzeyleri
 • Kan gazları
 • Elektroforez testleri
 • Metabolik tanı ve tarama testleri
 • Elektrolitler
 • Hormon testleri
 • RIA testleri

Mikrobiyoloji Laboratvarı

Hastalıkların tanı ve teşhisinin doğru biçimde konulabilmesi için kişiden alınan örneklerin (numunelerin) uygun koşullar altında tetkik ve tahlil edilmesi ve bu sayede tedavinin doğru planlanıp yürütülmesini hedefleyen Dünyam Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, tıbbi süreçlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji ve bunların hepsini ilgilendiren seroloji bölümleri ile birlikte çalışılan mikrobiyoloji laboratuvarında hastalığın kaynağı olan mikroorganizmanın kendisi ya da bazı yapıları incelenir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Hangi Hastalıklara Tanı Konulabilir?

Mikrobiyoloji laboratuvarımızın çalışma alanı insan bedeninde gözle görülemeyecek küçüklükteki mikro organizmaların gelişmiş mikroskoplar ve özel bazı solüsyonlar sayesinde tetkik ve tahlil edilmesi işlemlerini kapsar. Çoğunlukla bakteri, mantar, virüs ve parazitlerden kaynaklanan hastalıkların teşhisi ve takibinin gerçekleşmesi için tetkikler gerçekleştirilir. Dünyam Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yaptığımız testlerden bazıları şunlardır:

Mikrobik İncelemeler

 • Giemsa boyalı mikroskopi
 • Kalın damla yayma
 • Periferik yayma
 • Bakteriyoloji (Kültür, Tanımlama ve Antibiyogram)
 • Direkt ve boyalı mikroskobik inceleme
 • Peritoneal aspirat kültürü
 • Yara kültürü
 • Mantar kültürü
 • Boğaz kültürü
 • Göz sürüntü kültürü
 • BOS boyama ve hücre sayma
 • Burun kültürü
 • Kulak kültürü
 • Sinova sıvı kültürü
 • Sperm kültürü
 • Apse ve derin doku aspirasyonu
 • Prostat sıvı kültürü
 • İdrar kültürü
 • Plevral mayi kültürü
 • Balgam kültürü
 • GSBL ve İBL saptanması
 • Vajinal akıntı kültürü
 • Diğer genital kültürler
 • BOS kültürü
 • Kan kültürü
 • Disk-difüzyon antibiyogram
 • Hızlı antijen testi

Hematolojik Tetkikler

 • Sedimantasyon
 • CRP
 • Periferik Yayma
 • İnce Yayma
 • Tam kan sayımı
 • Kalın Damla

TBC ve Moleküler Testler

 • Asido – rezistant basil boyama (ARB-EZN)
 • Tüberküloz kültürü

Moleküler Testler

 • CMV-DNA kantitatif saptanması
 • HCV genotip tayini
 • HIV ilaç direnci
 • HPV-DNA genotiplemesi
 • HIV-RNA kantitatif saptanması

Serolojik Testler

 • Merkaptoetanol testi (Brusella IgG)
 • Brucella Wright Agg
 • Gruber Widal
 • Roze – Bengal lam Agg
 • Coombs’lu Wright Agg

Diğer Serolojik ve Virolojik Testler

 • Dışkıda rotavirus antijeni aranması (parazitlojiden silinecek)
 • VDRL-RPR
 • TPHA
 • Solunum sekresyonlarında solunum paneli virüsleri bakılması
 • Dışkıda adenovirüs antijeni aranması (parazitolojiden silinecek)
 • Solunum sekresyonlarında influenza antijeni aranması

Elisa Testleri

 • Hepatit B paneli
 • CMV IgM,G
 • Toksoplazma IgG,IgM
 • VDRL-RPR
 • Anti-CMV IgM ve IgG , avidite
 • Anti HAV IgM,IgG
 • Anti-Rubella IgM ve IgG, avidite
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Rubella IgM,G

Kan Merkezi

 • Direkt ve indirekt coobs
 • Cross-Match
 • Rh subgruplar
 • Kan grubu

Parazitoloji

 • Dışkıda parazit aranması
 • Gaitada gizli kan
 • Dışkıda rota virüsü antijen aranması
 • Dışkının makroskobik ve mikroskobik incelenmesi
 • Dışkıda adenovirüs antijen aranması
 • Selofan bant yöntemi

EEG / EMG Laboratuvarı

EMG nedir?

EMG ya da uzun ismiyle elektromiyografi insan bedenindeki kasların ve sinirlerin fonksiyonlarının elektriksel yöntemlerden yararlanılarak incelenmesi işlemidir. Elektromiyografi esnasında verilen elektrik akımı, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonlarını ve kasların bu deşarjla oluşturduğu potansiyeli ölçmek mümkündür.

EMG Hangi Durumlarda Çekilir?

 • Sinirlerde bıçaklanma ya da ateşli silahlar sonucu oluşan yaralanmalar
 • Folik asit, diyabet, B12 vitamini eksikliği gibi metabolik problemlerle mücadelede
 • Çocuk Felci Vakalarında
 • ALS vakalarında
 • Karpal tünel, Kubital tünel ya da sinir hastalıklarında
 • Yüz Felci vakalarında
 • Bel ve Boyun Fıtığı rahatsızlıklarında
 • Kas hastalıklarının tanı ve teşhisinde
 • Doğum esnasında bebeklerde meydana gelen sinir yaralanmalarında

EEG nedir?

Kısaca EEG olarak adlandırılan Elektroensefalografi, insan beyninin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi işlemine verilen isimdir. Beynimizin dokusunda bulunan nöronlara yani sinir hücrelerine dair elektriksel sinyaller, kafatası üzerinde bulunan saçlı deriye iletilirler. EEG işlemi beyni etkisi altına alan bazı durumların veya hastalıkların teşhisinin konulması ve takibinin yapılması için uygulanır.

EEG nasıl çekilir?

EEG çekimi işlemi için elektrotlar, pasta dediğimiz özel bir yapışkan madde ile saçlı kafa derisi ve kimi zaman kulak memelerine yapıştırılır. Ölçülen beyin dalgaları monitöre aktarılarak beyin dalgalarının görüntülenmesi, dolayısıyla analiz edilmesi mümkün olur.

Yapıştırılan elektrotlar beyne elektrik vermez. Aksine sadece beyinde var olan elektriksel aktiviteyi hekimlerin kayıt altına almasına ve değerlendirmesine imkân verir. EEG kişiye ağrı veren bir işlem değildir. Hatta hekim kararına göre uyku esnasında bile gerçekleştirilebilir. Uyku halinde ve uyanıklık halinde insan beyninin elektriksel aktiviteler değişiklik arz eder. Doktorunuzun şüphe ettiği hastalığa göre EEG işleminin uyku halinde ya da uyanık vaziyette uygulanmasını isteyebilir.

Hangi durumlarda EEG çekilmesi gerekir?

 • Epilepsi (Sara)
 • Uyku bozuklukları
 • Hafıza problemleri
 • Ensefalopati gibi beyin disfonksiyonuna yol açabilecek hastalıklar
 • Kafa yaralanmalarına bağlı beyin travması
 • Beyin iltihabı (Ensefalit)
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Beyin tümörleri
 • İnme (Felç)
 • Demans
 • Nöropsikiyatrik bozukluklar

Sosyal Medyada Paylaş

Laboratuvarlar Birim Doktorları

Özel Dünyam Hastanesi’nde görev yapan deneyimli Laboratuvar Birim Doktorlarını aşağıdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Uzm. Dr. Mehmet Dönmez

Profili Görüntüle

Uzm. Dr. Latif Erbay

Profili Görüntüle

Laboratuvarlar Blog Yazıları

Dünyam Hastanesi Laboratuvarları, laboratuvarlarımızda verilen hizmetler, laboratuvarlarımızda yapılan testler, laboratuvarlarla ilgili güncel duyuru ve blog yazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.