Odyometri

Dünyam Hastanesi Odyometri Birimi işitme duyusunda meydana gelen bozuklukların tedavisinde önemli görevler üstlenmektedir. Duymanın ölçülmesi ve kişinin duyma işlevinin değerlendirilmesine imkân veren Odyometri testi sayesinde hastalarımızın duyma bozukluklarının derecesini tespit edip tanımlayabiliyoruz.

Dünyam Hastanesi Odyometri Birimi’nde hedefimiz duyma kaybı ve denge bozukluğu şikâyeti olan hastalarımızın tanısını bilimsel metotları kullanarak gerçekleştirebilmek ve hastalarımıza kaliteli bir işitme duyusu kazandırmak.

Odyometrik muayenede kullandığımız metotları Objektif Odyometri, Tonal Odyometri, Çocuk Odyometri ve Vokal Odyometri olarak dört ana grupta sınıflandırıyoruz. Hekimlerimiz hastaların duyma bozukluğu derecesini farklı testlerden yararlanarak tespit eder ve hastanın gidişatına göre duyma aygıtının gerekliliğini tanımlar ve uygular. Saf ses odyometresi en sık kullandığımız kulak testidir. Her iki kulağın farkındalık frekanslarda işitebildiği en az ses şiddetini tanımlayabilmemizi sağlar.

Saf ses eşik odyometrisi testine başlamadan önce hastamıza değişik tonlarda sinyal sesleri dinleyeceği söylenir ve dinlediği zaman elindeki sinyal düğmesine basması istenir. Kişi öncelikle ses geçirmez bir kabine alınır ve kulaklık yardımıyla kulağı test edilir. Duyma kayıplarında, kalıtsal bazı hastalıklarda, iltihaplarda ve ilerleyen yaştan dolayı oluşan işitme zedelenmelerinde tedavi için uzman hekimlerimiz ve yüksek teknolojik donanımımızla yanınızdayız.

Günlük yaşamda çok sayıda farklı frekanslarda sese maruz kalırız. Kent hayatında gürültü kirliliğinin her geçen gün daha büyük boyutlara ulaşması sonucu yoğun ve gürültülü geçen bir yaşantının kulaklarımıza ve işitme duyumuza verdiği zararların tanısının konup tedavisinin planlaması için Odyometri bölümümüz hizmetinizde.

İşitme duyumuz, frekans ve ses yoğunluğu yüksekliği olmak üzere iki ana bileşen baz alınarak ölçülür. Odyometri testi bir insanın işitme duyusunun farklı yoğunluk seviyelerinde ve farklı frekans seviyelerinde ölçülmesi ve grafiklere dökülerek analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle işitme konusunda risk grubunu teşkil eden çocuklar ve ileri yaştaki bireylerin test edilmesinde kullanılan odyometri, aynı zamanda başarılı bir işitme kaybı engelleme programında da kullanılır.

Odyometri Taraması Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Mümkün olan en erken yaşta çocukların genel taramasında
 • Sensörinöral işitme kaybı sebeplerinden birine veya daha fazlasına maruz kalınan durumlarda
 • Çocuklarda görülen geç konuşmaya başlama durumunun nedenlerini araştırmada
 • Çocuklarda ve ileri yaştaki bireylerde kalıcı davranış sorunlarının nedenini bulmada
 • İleri yaştaki bireylerde özellikle geriatrik değerlendirme yapılırken
 • Hastanın işitme kaybına yönelik şikâyetleri olduğunda
 • Kalıcı seröz otitis mediada ve özellikle de çocuk yaştaki bireylerde olan bilateral durumlarda
 • Sensorinöral işitme kaybı olan timpanometri uygulanan her bireyde (normal dışı timpanogram çoğunlukla iletken işitme kaybı anlamına gelse de bazı durumlarda sensorinöral işitme kaybı da olabilmektedir.)
 • Başarısız geçen bir tarama tesinin odyometrik değerlendirilmesi yapılmak istendiğinde
 • Kulak çınlaması ya da baş dönmesi gibi şikâyetler bulunduğunda
 • Kişinin yaşadığı şiddetli kafa travmasının ardından
 • Gürültülü bir çalışma ortamında bulunan kişiler üzerinde
 • Ototoksik ilaçların kullanılmasının ardından
 • Ensefalit, Menenjit ya da işitme duyusunu etkileyebilecek viral veya bakteriyel enfeksiyonların yaşanmasının ardından Odyometri Testi’nden faydalanılmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

Odyometri Blog Yazıları

Dünyam Hastanesi Odyometri Birimi’nde verilen hizmetler, odyometri hastalıkları, odyometri hastalıkları tedavi yöntemleri, odyometri laboratuvarlarında yapılan işlemler, odyometri teknikleri, dikkat edilmesi gereken durumlar, güncel duyuru ve blog yazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.