background

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hastaların ameliyat öncesinden ameliyatın sonrasına kadar nabız, nefes, tansiyon vb. değerlerini kontrol etmekle görevli birime anestezi ve reanimasyon birimi denir. Halk arasında kısaca “anestezi” olarak da adlandırılan bu birimin reanimasyon kolu kelime anlamı olarak hastanın hayata geri döndürülmesi anlamına gelir. Hastanın kesintiye uğrayan, duran solunum ve dolaşım sisteminin yeniden işlevli ve canlı hale getirilmesini sağlayan bu işlem, ameliyatın öncesinde ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonları önler ve hasta sağlığı açısından büyük önem arz eder. Kayseri Dünyam Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon alanında en tecrübeli ekip ve en kaliteli ekipmanları kullanır.

Ameliyat işleminin her aşamasında görev alan bu birimin görev kapsamı şu şekildedir:

Ameliyatın gerçekleşmesinden evvel hastanın ve yakınlarının anestezi işlemine dair açık ve eksiksiz bilgi ile buluşturulmasını sağlar. Olası komplikasyonlar ve uygulanacak olan anestezi seçenekleri hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendiren birim, olası durumlarda yaşanacak endişe ve paniğin önüne geçer.

Ameliyathaneye alınan hastaya en uygun anesteziyi uygulayarak operasyon sırasındaki ağrıyı mümkün olan en az seviyede hissetmesini amaçlar. Bu işlem esnasında uygulanacak olan ilacın dozajını anestezi uzmanı belirler.Ameliyat sırasında hastanın uygun pozisyonda uzanması konusunda hekimlere yardımcı olur.Hastanın ameliyat süresi boyunca damar ve hava yolunun açık olmasını sağlar.Diğer hekimler cerrahi işlemlerle ilgilenirken anestezi ve reanimasyon birimi bu esnada hastanın nabız, nefes ve tansiyon gibi yaşamsal fonksiyonlarını kontrol ederler.Operasyon süresince hastanın sıvı, kan ve ısı kaybı yaşamasını engeller.Bu süreçte hastanın fizyolojik değerlerinin takibini yapıp gerekli kayıtları tutmak bu birimin görevidir.Ameliyatın sonlanmasının ardından hastanın anestezi etkisinden çıkartılması ve odasına yönlendirilmesi de bu birimin sağladığı hizmetler arasındadır.Anesteziden uyanan hastanın bilincini, kalp atışlarını, solunum değerlerini ve olası komplikasyon durumlarını değerlendirir.Kalp atışlarının veya solunumun durması gibi hallerde solunum tüpü takarak tıbbi müdahalede bulunurlar.Kritik durumdaki hastaların yoğun bakım ünitelerinde takibi ve tedavisi esnasında önemli rol oynarlar.

Anestezi ve Reanimasyon Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Anestezi hastaların ameliyat esnasında yaşayacağı ağrı hissini en az seviyeye indirmek için ilaçla uyuşturulması metoduna verilen isimdir. Genel anestezi, bölgesel anestezi ve lokal anestezi olmak üzere üç ayrı biçimde uygulanır.

Genel Anestezi: Hastanın tüm bedeninin uyuşturulması ve bilincinin kapatılması suretiyle yapılmaktadır. Eğer hasta ameliyatta solunum problemi yaşamıyorsa, akciğer ya da kalp hastalıkları yoksa herkese genel anestezi uygulanabilir.

Bölgesel Anestezi: Kol ve bacak gibi bir bölgeyi veya bedenin belden aşağı kısımlarını kapsayan operasyonlarda hekimler tarafından tercih edilmektedir. Özellikle kalça ve diz protezleri, kasık fıtığı, idrar kesesi ya da anal bölge ameliyatları, omuz-el-kol ameliyatları, normal veya sezaryen doğum gibi vakalarda bölgesel anestezi metodu sıklıkla tercih edilmektedir.

Lokal Anestezi: Bölgesele göre çok daha küçük bir alanın ameliyat öncesinde uyuşturulması işlemidir. Yüzdeki bir benin alınması gibi son derece küçük bir alanı kapsayan operasyonlarda lokal anestezi tercih edilir.

Bunun dışında anestezi uygulanması mümkün olmayan yahut tehlike içeren kişiler ameliyat öncesinde hastadan alınan anamnez ve yapılan bazı testler sayesinde belirlenirler. Eğer testler anestezi uygulanmasının doğru olmadığı yönünde sonuç verirse anestezi işlemi uygulanmaz. Ancak bu gibi ekstrem durumlar haricinde günümüzde anestezi güvenle uygulanabilmektedir.

Anestezi uzmanlarının görevleri hastayı uyutmaktan ibaret değildir. Örneğin ameliyatın ardından hastaların ağrılarının giderilmesi de anestezi uzmanlarının başlıca sorumlulukları arasında yer alır. Ameliyat sırasında zaten uyutucu, kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar hastaya verilir. Ancak ameliyatın ardından bunların hepsi son bulur. Anestezi uzmanları cerrahi işlemlerin sonrasında hastaların ağrı duymamaları için gereken bütün önlemleri alıp gerekli tedavileri uygularlar.Ülkemiz genelinde Yoğun Bakım hizmetleri % 75 ila % 80 oranında anestezi uzmanları tarafından yürütülmektedir.Birimin Reanimasyon kolu kalp masajı görevini üstlenir ve hastanın dolaşım, solunum sistemlerinde meydana gelecek olası durmalarda bu işlevlerin yerine getirilmesi gibi kritik önemdeki görevleri yerine getirir. Kalp ve kan dolaşımı durmadan evvel hastalar bazı belirtiler gösterirler. Reanimasyon uzmanları bu belirtileri dikkatli ve doğru şekilde analiz ederek ani bir durma vakasında hastanın kısa sürede hayata döndürülmesini sağlarlar. Kayseri Dünyam Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon alanında evrensel kalite standartlarında ekipleriyle hizmetinizde.