background
Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde ayrıntılı fiziksel muayeneler, modern tıbbın kazandırdığı olanaklar ve yeni tetkikler sayesinde çok sayıda hastalığı en erken aşamasında teşhis edip, ilerlemeden tedavi etmek mümkün. Dünyam Hastanesi olarak Kayseri’de laboratuvar incelemeleri, radyolojik incelemeler, endoskopik tetkikler, EKG ve Ekokardiyografi gibi bütün tetkikleri kullanarak hastalarımızın problemlerine erken tanı koyup, en doğru tedavi planlamasını gerçekleştiriyoruz. En yoğun sağlık birimlerinden biri olan iç hastalıkları departmanı (Dahiliye), çok sayıda hastalığın başlangıç belirtileri ile başvurulduğu klinik olduğu için son derece önemlidir.
Dahiliye kliniğimizde hastalarımızın her türlü detaya önem verilerek durumlarının tetkik edilmesi, rahatsızlıkların erkenden doğru biçimde tanısının konulup ilerlemeden bu bölümde ya da ilgili diğer tıbbi birime sevk edilerek tedavi olmalarını sağlıyoruz.

Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde 15 yaş ve üzeri bütün hasta gruplarının tetkik ve tedavisi 365 gün, 24 saat boyunca kesintisiz olarak, evrensel kalite standartlarında gerçekleştirilmektedir. Dünyam Hastanesi son teknoloji ürünü ekipman donanımı, uzman ve tecrübeli hekim kadrosuyla hizmet vermektedir. Herhangi bir şikâyeti bulunmamasına karşın, genetik faktörlerden, geçmişte yaşanılan hastalıklardan, yaştan veya cinsiyetten ötürü risk grubu içerisinde yer alan bireylerin de rutin kontrolleri Dahiliye Kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.

Dahiliye Kliniğinde Tedavi Edilen Hastalıklar
Üst ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları
Solunum yolu enfeksiyonları bilhassa kış ve sonbahar mevsimlerinde çokça karşımıza çıkan, bulaşıcı hastalıklar arasındadır. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve alt solunum yolu enfeksiyonu olarak ikiye ayrılır.

Genel olarak soğuk algınlığı şeklinde isimlendirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, boğaz ve burun bölgelerinde etkili olur. Buna karşın bronşiyoller, akciğerler ve bronşları etki altına alan alt solunum yolu enfeksiyonları daha ciddi boyutta rahatsızlıklardır. Üst solunum yolu enfeksiyonları zamanında tedavi edilmediği taktirde alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşebilir. Bu hastalıklar genel dahiliye kliniklerinin ilgi alanına girseler de kimi durumlarda kulak burun boğaz veya göğüs hastalıkları kliniklerinde de konsültasyon yapılabilmektedir. Üst ve Alt Solunum Yolları Enfeksiyonundan şikâyetçiyseniz Kayseri Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’ne başvurmakta geç kalmayın.

Enfeksiyon Hastalıkları
Solunum yolu enfeksiyonlarının dışında cilt enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, kemik ve eklemlerin iltihabi hastalıkları, hepatit, idrar yolu hastalıkları, influenza, bruselloz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi çok sayıda enfeksiyon hastalığı dahiliye kliniğinin uzmanlık alanına dahildir. Bu hastalıklara dair şikâyetleriyle kliniğimize gelen hastalarımıza tanı konulduktan sonra enfeksiyona neden olan etkene yönelik tedavi uygulanır. Özellikle yataklı tedavi gerektiren vakalarda hastalarımız için izole bir ortam sağlayarak bulaşmanın önüne geçeriz. Enfeksiyon hastalıklarından şikâyetçi iseniz Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’ne başvurmakta geç kalmayın.

Hipertansiyon
Tansiyon; kalbimizin pompaladığı kanın damarlar içerisinde vücudumuzun doku ve organlarına dağılırken, kalın damar çeperlerine uyguladığı basıncı tanımlamak için kullandığımız sözcüktür. Yetişkin bir insanda diastolik kan basıncı için optimum değer 80 mmHg’nin altı iken sistolik kan basıncı için optimum değer 120 mmHg’dir. Kişinin kan basıncının bu değerlerin üzerine çıkması ve bu şekilde seyretmesi hipertansiyon rahatsızlığının habercisidir. Hipertansiyon hastalığı kanamaya, damarlarda bir takım hasarların oluşmasına ve daha birçok probleme neden olabildiği için beraberinde böbrek hasarları hatta beyin kanamasını da getirebilir. Kayseri Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde hipertansiyon hastaları için beslenme tedavisi ve ilaç kullanımı sayesinde tansiyonun kontrol altına alınmasını ve optimum değerlerde seyretmesini hedefleriz.

Diyabet
Tip 1 ve Tip 2 olarak iki farklı yaygın türü bulunan diyabet hastalığı, insülin adı verilen hormonun yeterli seviyede salgılanmaması, kan glukoz seviyesinin normalde olması gerekenin üzerine çıkması sonucu gelişir. Diyabet tedavisinde insülin uygulaması sırasında oral antidiyabetik ajanlar benzeri ilaçlardan faydalanılır. İnsülin bağımlılığı olmayan diyabet hastalarının tedavileri ve takipleri Dahiliye Kliniğimizde gerçekleştirilir. Tedavi sırasında diyet programı ve ilaçlar ile kan şekeri düzeyinin normal aralıklarda tutulması, yüksek kan şekerinin kalp, böbrek, göz ve damarlar üstündeki olumsuz etkilerinin engellenmesi hedeflenir.

Tiroid Hastalıkları
Vücudun metabolizma hızını düzenlemek başta olmak üzere çok sayıda önemli işlevi yerine getiren tiroid hormonları, boyun bölgemizde yer alan tiroid bezleri tarafından salgılanır. Tiroid bezlerinin yeterince çalışmaması ya da gereğinden fazla çalışması, tiroid bezinde meydana gelen kanserler ve otoimmün hastalıkların sonucunda kişinin hormonal dengesinde problemler oluşur. Dahiliye klinikleri bu problemlerin tanı, teşhis, tedavi ve takip işlemlerini yerine getirir.

Kolesterol ve Trigliserid Gibi Kan Yağlarında Yükselme
İnsan bedeninde gerek ailesel faktörler gerek sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlıkları gerekse de kronik rahatsızlıklardan kaynaklı biçimde kandaki kolesterol, trigliseritler ve diğer kan lipidlerinin seviyelerinde artış yaşanabilir. Bu parametrelerde meydana gelen hafif yükselmelerin rutin kan testlerinde tespit edilmesi mümkünken, ileri seviyedeki yükselmeler, göz çevresinde oluşan yağ bezeleri şeklinde de kendilerini gösterebilirler. Eğer kan yağları beslenme tedavisi yahut ilaçlarla kontrol altına alınmazsa kalp ve damar hastalıklarının meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle düzenli ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirilmelidir. Kan yağlarının yükselmesinden kaynaklanan dislipidemi ve hiperkolesterolemi gibi rahatsızlıkların tanısı konulan kişiler dahiliye kliniğinde tedavi altına alınmalıdır. Kayseri Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği bu tür hastalıkların teşhis ve tedavisinde tecrübeli ve uzman hekimlerle çalışmaktadır.

Karaciğer, Mide, Safra Kesesi v.b Sindirim Sistemi Hastalıkları
Karaciğerde meydana gelen yağlanma, kist, hepatit, siroz gibi hastalıklar; safra kesesinde oluşan kum, taş, iltihap ve tıkanıklıklar ile midede meydana gelen reflü, fıtık, üşer ve gastrit gibi rahatsızlıklar Dahiliye Kliniği’nin ilgi ve uzmanlık alanına girer. Toplumda sıkça karşılaşılan bu hastalıkların tedavisinde hem ilaçlar hem beslenme programları hem de yaşam tarzında bazı değişikliklerden faydalanılır. Bir takım girişimsel radyoloji uygulamaları ve cerrahi müdahaleler gerektiğinde hasta cerrahi ve dahili tıp birimlerine sevk edilmektedir. Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği sindirim sisteminde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisinde uzman ve tecrübeli hekim kadrosu ile sizin yanınızda…

Akciğer Hastalıkları
Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde akciğerde rastlanılan; astım, KOAH, akciğer zarında sıvı birikmesi ve zatürre gibi birçok hastalığın tanı ve tedavi süreci başarı ile yürütülmektedir. Gerekli durumlarda hastalar akciğer rahatsızlıkları ile ilgilenen bir başka bölüm olan göğüs hastalıkları kliniğine sevk edilebilir.

Böbrek Hastalıkları
Böbreklerde oluşan enfeksiyonlar, akut ya da kronik yetmezlikler, kistler ve taş oluşumları erkenden tedavi edilmesi gereken, aksi taktirde organlarda kalıcı hasarlara neden olabilecek ciddi sağlık problemleridir. Dahiliye Kliniği’nin uzmanlık alanına giren böbrek hastalıklarında hekim eğer gerekli görürse tedavi nerfoloji kliniğinde yürütülebilmektedir.

Kansızlık ve Diğer Kan Hastalıkları
Kanda hematokrit, hemoglobin ve demir seviyelerinin olması gerekenden düşük olması anemi ya da bir başka deyişle kansızlık olarak adlandırılır. Genellikle dengesiz ve yetersiz beslenme pratiği sonucunda folik asit ve B12 vitaminin yeterli miktarda alınamamasından kaynaklanır. Bunun dışında kanın pıhtılaşması konusunda yaşanan bazı bozukluklar, kemik iliği ile ilgili hastalıklar, Akdeniz anemisi gibi rahatsızlıklar da dahiliye kliniğinin uzmanlık alanına girmektedir. Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde hekimlerimiz gerekli gördüklerinde hastaların hematoloji kliniklerinde tedavi olmasını tercih edebilirler.

Romatizmal Hastalıklar
Dahiliye Kliniği’ne başvurulması gereken romatizmal hastalıkları sıralayacak olursak; fibromialji, gut hastalığı, akut eklem romatizmaları, bel ve boyun ağrıları ile karakterize yumuşak doku romatizmaları, romatoid artrit, Behçet hastalığı, kireçlenme ve ailesel Akdeniz ateşinden söz edebiliriz. Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde bu hastalıkların rutin takipleri ve basit tedavileri başarı ile gerçekleştirilirken gerekli görülen durumlarda hastalar romatoloji kliniğine sevk edilebilir.

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
Romatizmal hastalıkların önemli bir bölümü, insan bedeninin farklı bölgelerinde ortaya çıkan kas ve iskelet sistemine dair ağrıların tedavisi ile cerrahi müdahalenin öncesi ve sonrasındaki takip-tedavi işlemleri, kireçlenme rahatsızlıkları dahiliye kliniğinde tedavi edilir. Bununla birlikte ilerleyen yaşlardaki hastalarda sıkça gözlemlenen kemik erimesinin tedavi edilmesiyle ilgili de Dünyam Hastanesi Dahiliye Kliniği’ne başvurabilirsiniz.

Yukarıda saydığımız hastalıkların ilk başvuru ve tedavi süreçleri Dahiliye Kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Dahiliye kliniğinde hastalığın genel tanısı konulduktan sonra eğer hekimlerce gerekli görülürse hastanın tedavisine diğer tıbbi birimlerden destek alınarak devam edilir.

Siz de dahiliye kliniğinin uzmanlık alanına giren rahatsızlıklardan birinden şikâyetçiyseniz ya da bir hastalığa dair herhangi bir belirti taşıyorsanız bir an önce Kayseri Dünyam Hastanesi’ne başvurarak gereken muayenelerden geçmelisiniz. Üst düzey teknik donanımı, uzman ve tecrübeli hekim kadrosu, hasta odaklı çalışma prensibiyle Dünyam Hastanesi sağlık durumunuzu derinlemesine analiz eder, hastalıkları en erken evrede teşhis eder ve ilerlemeden tedavinizi gerçekleştirir. İleride telafi edilemeyecek sorunlarla karşılaşmamak adına bir an önce Dünyam Hastanesi’nin evrensel kalitedeki sağlık hizmetiyle tanışın.