Ünitelerimiz

Yenidoğan Yoğum Bakım

Kayseri Dünyam Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakıma ihtiyacı olan bütün bebeklere gereken desteği sağlamaktadır. Güncel bilimsel gelişmeler ışığında, modern tıbbi ekipman donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturan yenidoğan yoğun bakım ünitemizde ailelerin bilinçlendirilmesi için gerekli kaynakları da sağlamaktadır.

Dünyam Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde gebeliğin 24. haftasından itibaren çoğul gebelik, iri bebek, erken doğum, anne karnında mekonyum yutmuş bebek ve zor doğum sonucunda oluşan organ hasarları gibi yüksek derecede risk taşıyan bebeklere üst düzey bakım hizmeti verilmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde kan değişimi, perkütan katater uygulamaları, toraks tüpü takılması, hasta başı EEG, hasta başı USG, hasta başı EKO, fototerapi, total parenteral nutrisyon, retiopati muayenesi gibi uygulamalar da başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Gerçekleştirilen İşlemler:

 • Solunum Desteği (Ventilatör Tedavisi)
 • Kan Değişimi
 • Fototerapi (Işık Tedavisi)
 • Perkütan Kateter Uygulamaları
 • Total Parenteral Nütrisyon Uygulamaları
 • Toraks Tüpü Takılması
 • Hasta Başı EEG (Beyin Elektrosu)
 • Hasta Başı EKO (Kalp Ultrasonu)
 • Hasta Başı USG
 • Retinopati Muayenesi

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

28 gün süresince devam eden yenidoğan evresinin bitişinden 18 yaşına kadar bütün çocuklar gerek hastalıkları, gerek vücut yapıları ve işleyişleri açısından yetişkinlere kıyasla büyük farklılıklar gösterirler. Bundan dolayı yoğun bakım ve tedaviyi gerekli kılan durumlarda yetişkin yoğun bakım servisleri çocukların bakım ve tedavi gereksinimlerinin karşılanması konusunda yetersiz kalırlar. Bu nedenle geliştirilen çocuk yoğun bakım üniteleri; çocukluğun her evresinde acil vakaların kontrol ve tedavisine dönük ekipmanlarla donatılmıştır. Çocuk hastalıkları alanında uzmanlaşmış hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık personellerinin görev aldığı çocuk yoğun bakım ünitemizde multidisipliner bir çalışma prensibi benimsenir.

Yaşamsal bulguları risk altında bulunan çocuklar, ünitemizde 24 saat kesintisiz biçimde takip edilir. Pediyatrik hastalıkların yoğun bakımı gerekli kılan tedavileri, yüksek teknoloji ürünü teknik donanımımızdan yararlanılarak, uzman hekimlerimizle gerçekleştirilir. Dünyam Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli ekibimiz 365 gün 24 saat boyunca medikal hizmetten öte deneyim, ilgi ve bağlılıkla çocuk yaştaki hastalarımızın yoğun bakım süreçlerini üstlenirler.

Dünyam Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Sunulan Başlıca Hizmetler

 • İzole ve tekli odalar
 • Hasta başı röntgen-ultrasonografi-ekokardiyografi
 • Ekstrakorporeal tedaviler
 • Pediyatrik böbrek ve karaciğer nakli ardından gözlem
 • Pediyatrik kalp ve damar cerrahisinin ardından gözlem

Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Ünitesi ciddi oranda hayati risk bulunduran hastaların tedavisi ile görevli ünitedir. Yaşamsal riskin minimuma indirilebilmesi için yoğun bakım ünitelerinde personelin uzmanlığı, hijyen koşulları ve ekipman kalitesi büyük önem taşır. Dünyam Hastanesi içerisinde yer alan yoğun bakım ünitelerinde hastalarımız, son teknoloji ürünü cihazlarla 24 saat aralıksız şekilde gözetime tabi tutulur. Uzman hekimler, hasta bakımında görevli yardımcı sağlık personelleri ve hemşireler büyük bir titizlikle görevlerini yerine getirmektedirler. Yoğun Bakım hastalarımız için bilgisayarlı tomografi, MR, laboratuvar tetkikleri, dijital röntgen çekimleri, renkli doppler ve ultrasonografi gibi hizmetler de sunulmaktadır. Tüm bunlara ek olarak mekanik ventilasyon, sürekli diyaliz, vazopressör ilaçlar gibi farmakolojik ve mekanik yaşam destekleri de sağlanmaktadır.

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

 • Ağır vücut travmaları
 • Ciddi künt ve delici yaralanmalar
 • Beyin kanamaları
 • Felç (İnme)
 • Ciddi solunum yetmezlikleri
 • Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri
 • Akut ve kronik organ yetmezlikleri
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Ciddi enfeksiyonlar ve sepsis
 • Zehirlenmeler

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

 • Kalp yetmezliği
 • Karotis stent uygulamaları takibi
 • Akut koroner sendrom ve miyokard infarktüsü vakalarının takip edilmesi
 • Abdominal aort ve periferik arter girişim vakalarının takip edilmesi
 • Ritim bozuklukları, blok veya pil uygulamalarının takip edilmesi
 • Koroner by-pass (CABG) ameliyatları sonrası takip
 • Kapak onarımı ve replasman ameliyatları sonrasında hastanın durumunun takip edilmesi
 • Damar, akciğer ve kalp gibi hayati önem taşıyan organlarda meydana gelen yaralanmalarının takibi
 • Perikardiyal tamponat vakalarının takibi
 • Cerrahi sonrası gelişebilen sternum instabilitesinin takibi

KVC Yoğun Bakım Ünitesi

Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitemizin görevi, kalp ve damar ameliyatı geçiren veya geçirecek olan hastalarımızın yaşamsal açıdan kritik önem arz eden fonksiyonlarının kesintisiz biçimde gözlemlenmesi ve desteklenmesidir. Kayseri Dünyam Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi uzun zamandır evrensel kalite standartlarında, dünya çapında bir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Uzman ve tecrübeli bir kadro ile hizmet veren ünitemiz özellikle zor vakalar ve durumu ağır hastalar tarafından güvenle tercih edilmektedir.

Cerrahi operasyonlar süresince meydana gelen fizyolojik değişikliklerden ötürü yoğun bakım ünitesinde gözlem, ameliyat sonrasındaki bakımın en kritik ve önemli bölümlerinden birini oluşturur. KCV Yoğun Bakım Ünitemizde kalp, damar ve göğüs cerrahlarımız, fizyoterapistlerimiz, anestezistlerimiz, yoğun bakım uzmanlarımız ve yoğun bakım hemşirelerimiz büyük bir titizlikle çalışmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

Üniteler Birim Doktorları

Özel Dünyam Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Yetişkin Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, KVC Yoğun Bakım ünitelerinde görev yapan deneyimli Yoğun Bakım doktorlarımızı aşağıdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Üniteler Blog Yazıları

Dünyam Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Yetişkin Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, KVC Yoğun Bakım ünitelerinde verilen hizmetler, yoğun bakım hastalıkları tedavi yöntemleri, dikkat edilmesi gereken durumlar, güncel duyuru ve blog yazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.