background

Kardiyoloji

Küçük yaşlardan ileri yaşlara dek bütün yaş gruplarında ve her cinsiyette görülen kalp hastalıklarına ilişkin koruyucu önlemlerin çocukluk evresinden itibaren alınması büyük önem arz eder. Aile bireylerinde kalp hastalıkları bulunan kişiler diğer insanlarla kıyaslandığında daha fazla risk taşıdıkları için sıklıkla doktor kontrolünden geçmelidirler. Kayseri Dünyam Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, kalp hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve takibine yönelik işlemleri başarı ile yürütmektedir.

Dünyam Hastanesi bünyesinde bulunan Kardiyoloji Bölümü’nde uzman hekim kadromuzla evrensel kalite standartlarında hizmet sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Girişimsel ve noninvaziv kardiyoloji gibi uzmanlık alanlarımızla, son teknoloji ürünü ekipmanlar kullanarak gerçekleştirdiğimiz endovasküler tedavi ve kalp ameliyatlarımızla öne çıkıyoruz. Dünyam Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde tanı ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz hastalıklar şu şekilde:

Doğuştan Kalp Hastalıkları

Kalbe dair doğuştan itibaren var olan yapısal bozukluklardan ötürü meydana gelen hastalıklar doğumsal, konjenital kalp hastalıkları olarak isimlendirilir. Bu hastalıklar kalıtımsal olabileceği gibi bilinmeyen bazı faktörlerden de kaynaklanabilirler. Bu hastalıklar arasında en sık görülenler; kalpte delikler, damar darlıkları, kalp kapakçıklarında oluşan bazı yapısal bozukluklardır. Tedavi yöntemleri hastaya göre değişmekle birlikte kimi zaman ilaç tedavisine kimi zaman da cerrahi müdahaleye başvurulabilir.

Koroner Arter Hastalıkları

Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kalp ve damar hastalıklığı olan koroner arter hastalığı, kalbimizi besleyen damarların yani koroner arterlerin aterosklerozu (damar sertliği) yüksek kolesterolden ötürü damarlarda yağ plaklarının birikmesiyle oluşan tıkanma sonucunda gerçekleşir.

Kalp kasına yeterince oksijenin taşınamaması ve ilerleyen evrelerde kalp yetmezliği durumuna neden olan bu hastalığın tedavisinde ilaç uygulamalarından, stent uygulamalarından, koroner anjioplastiden ve by-passtan faydalanılır.

Kalp Yetmezliği

Kalp ve damar hastalıklarından ya da başka nedenlerden ötürü kalbin zarar görmesi, vücudumuza ihtiyacı oranında kanı pompalayamaz duruma gelmesi sonucunda kalp yetmezliği meydana gelir. Kalpte oluşan yapısal bir takım bozukluklar, uzun süreler boyunca devam eden yüksek tansiyon, kalp krizinin kalp kası üzerinde oluşturduğu hasar, kalp kapakçıklarıyla ilgili hastalıklar kalp yetmezliğinin başlıca sebepleri arasındadır. Tedavi sürecinde ilaçlardan kalp pili ve destek cihazlarından, birtakım cerrahi müdahalelerden ve kalp nakli uygulamalarından faydalanılır. Dünyam Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde kalp yetmezliği tedavisi başarı ile uygulanmaktadır.

Kalp Krizi (Enfarktüs)

Tıp dilinde miyokard enfarktüsü olarak adlandırılan kalp krizi, göğüs bölgesinde meydana gelen ani ve şiddetli ağrılarla ve sıkışma hissi ile kendisini gösteren akut bir durumdur. Erken ve zamanında müdahalenin büyük önem taşıdığı kalp krizi vakalarında diyabet hastalığı, sigara kullanımı, hipertansiyon, obezite, yüksek kolesterol, hareketsiz hayat ve genetik yatkınlık önemli rol üstlenmektedir. Erken müdahalenin çok önemli olduğu kalp krizi vakalarının tedavisinde gözetim, ilaç kullanımı ve balon-stent işlemlerinden yararlanılır.

Kalp Ritim Bozuklıkları (Aritmi)

Kalp atışlarındaki düzensizlik ya da kalbin normalde olması gerekenden farklı biçimde çalışması durumu aritmi ya da kalp ritim bozukluğu olarak isimlendirilir. Bu durum kalbin olması gerekenden hızlı atması yani taşikardi ya da yavaş atması yani bradikardi, çarpıntı, bayılma gibi durumlarla kendisini gösterir. Kateter ablasyonu benzeri elektriksel tedavi yöntemleri, ilaç ya da kalp pili uygulamaları ile tedavi edilir.

Periferik Damar Hastalıkları

Periferik damar hastalıkları damar sertliğinden ötürü atardamarlarda meydana gelen tıkanıklara bağlı olarak bacaklar, kollar ve diğer organlara kan akımının sekteye uğraması şeklinde oluşan bir hastalıktır. Hipertansiyon, obezite, yüksek kolesterol, diyabet, sigara kullanımı veya genetik yatkınlıktan ötürü meydana gelebilen bu hastalığın tedavisinde ilaç, balon-stent uygulamaları ile bypass ve endarterektomi gibi bir takım cerrahi müdahalelerden faydalanılır.

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalpte doğuştan var olan ya da yaşlılık, ağır enfeksiyonlar veya genetik bazı faktörlerden dolayı sonradan gelişen kalp kapak rahatsızlıkları; kalp kapaklarında daralma veya kan kaçırması ile kendisini gösterir. Bu hastalıkla mücadele eden bireyler yıllar boyunca hiçbir belirti hissetmeyebilecekleri gibi tıkanıklık, çabuk yorulma, uzun süreli halsizlik ve çarpıntı benzeri bazı semptomlarla da karşılaşabilirler. Kalp kapak hastalıklarının tedavisinde ilaç, endovasküler girişimler ve cerrahi yöntemlerden faydalanılır.

Aort Damarı Hastalıkları

İnsan bedeninin en büyük atardamarı olan aort’a ilişkin hastalıklar; aort anevrizması yani genişleme, damar tabakalarının yırtılması yani diseksiyon veya tıkanıklıklardır. Erken teşhis sayesinde başlangıç evresinde tespit edilen aort damar hastalıkları yalnızca ilaç uygulamalarıyla tedavi edilebilirken ileri evrelerde stent veya cerrahi onarımı gerektirebilir.

Damar Sertliği (Ateroskleroz)

Son derece yaygın biçimde karşılaşılan ve çok sayıda ciddi kalp rahatsızlığının oluşumunda da tetikleyici rol üstlenen damar sertliği, damar çeperlerinde biriken kolesterol sonucu damarda oluşan sertleşme ve esnekliğin kaybı şeklinde meydana gelir. Sertleşen damar çeperlerinde oluşan plaklar damarların daralmasına ve zaman içerisinde de tıkanmasına yol açar. Bu da kalp krizi gibi ciddi akut problemlerin oluşmasına neden olur. Yaşam tarzında bazı değişiklikler, beslenme programları, ilaç uygulamaları ile birlikte endovasküler girişim ve cerrahi yöntemler de damar sertliği tedavisinde kullanılan metotlardandır.

Hiper Tansiyon

Dünya genelinde en yaygın görülen kronik hastalıklardan biri olan hipertansiyon, yetişkin bireylerde tansiyonun sürekli olarak optimum değerlerin üzerinde seyretmesi durumuna verilen isimdir. Uzun vadede çok sayıda hastalığın oluşumunu tetikleme riski barındıran bu durum tıbbi beslenme tedavisi, ilaç uygulamaları ile kan basıncının normal durumlara indirilip kontrol altında tutulması ile tedavi edilir.

Hiperlipidem / Dislipidemi

Hem kolesterolün hem de diğer kan lipidlerinin kan içerisinde olması gerekenden yüksek seviyelerde bulunması, başta ateroskleroz olmak üzere çok sayıda kalp ve damar rahatsızlığının tetiklenmesi için risk teşkil eder. Kandaki çeşitli lipidlerin yüksekliği hiperlipidemi olarak adlandırılır. Bu durum sağlığımız üzerinde büyük olumsuzluklar yaratabilir. Bu yüzden beslenme tedavisi ile kolesterol ve yağ alımını dengelemeyi hedefler ve gereken durumlarda ilaç tedavisine başvururuz.

Eğer siz de yukarıda bahsettiğimiz kalp ve damar hastalıklarından birinden şikâyetçiyseniz Dünyam Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne başvurmakta geç kalmayın. Dünyam Hastanesi’nde uzman hekimlerimizin önerileri doğrultusunda size reçete edilen ilaçları kullanarak, beslenme programlarına uyarak ve testlerinizi düzenli şekilde yaptırarak hastalıklarınızı tedavi ettirebilir, kontrol altında tutabilir ve özlediğiniz sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Dünyam Hastanesi Kardiyoloji Bölümü yüksek teknolojik donanımı, uzman hekim kadrosu ve hasta odaklı hizmet prensibi ile Kayseri’de hizmetinizde…