background

Radyoloji

Radyoloji Birimi, sağlık problemlerinin kesi işlemine gerek olmaksızın teşhis edilebilmesini sağlayan tıbbi branştır. Radyoloji bölümümüzde sağlık problemlerinin doğru şekilde tanısının konulması ve tedavinin planlanması sağlanır.

Vücudun iç dokularında bulunan organlarda gözlenen bütün sağlık problemleri için radyolojik görüntüleme tekniklerinden faydalanılır. Bunun için Kayseri Özel Dünyam Hastanesi olarak MR (Manyetik Rezonans, Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi (BT)), 4 Boyutlu Ultrasonografi, Mamografi, Kemik Dansitomerte ve Renkli Doppler de dahil olmak üzere son teknoloji ürünü görüntüleme teknolojilerini kullanıyor, hastalarımıza dünya çapında bir sağlık hizmeti sunuyoruz.

Kendi içerisinde girişimsel radyoloji ve tanısal radyoloji olarak iki ana branşa ayrılan Radyoloji Bölümü’nde uzman hekimler ve gelişmiş teknolojik donanımımızla hastalarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Stent uygulamaları, omurga ve bel kemiği gibi bölgelerde meydana gelen kırıkların tedavisi, biyopsi ve anjiyografi işlemleri girişimsel radyolojinin en çok uyguladığı işlemlerde başı çeker. Bununla birlikte Tanısal Radyoloji’de sağlık problemlerinin teşhisi için gerekli tetkikler yapılmaktadır.

Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kullandığımız görüntüleme teknolojileri ise şunlardır:

Röntgen

Röntgen, radyolojik tanı yöntemleri arasında en uzun zamandır kullanılan teknoloji olarak öne çıkmaktadır. X ışını enerjisi kullanan röntgen cihazı vücudun iç kısmına dair görüntüler sağlar. Görüntüler vücudun bölümlerini siyah beyaz tonlarda gösterir. Çünkü her doku farklı miktarlarda radyasyon emer. Bugün halen daha pek çok hastalığın tanısının konulmasında Röntgenden faydalanılmaktadır.

Mamografi

Dünya genelinde her sekiz kadından biri meme kanseri tehlikesi ile karşı karşıya. Fakat erken dönemde meme kanseri tanısı konulan hastaların tamamen iyileşme oranı yüzde 90 seviyesinde. Bu yüzden uygulanan tedavinin başarı olasılığını arttıran ve kanser hücrelerinin başka dokulara sıçramadan tedavi edilmesini sağlayan en önemli tanı aracı mamografidir.

Esasında basitçe tanımlayacak olursak meme dokusunun röntgen filminin çekilmesi işlemi Mamografi olarak adlandırılır. Mamografinin sağladığı görüntüler ışığında hekimin gerçekleştirdiği inceleme ile meme dokusunda bir anormallik olup olmadığı tespit edilir. Meme kanseri teşhisinde dünya hekimleri altın standart olarak mamografiyi belirlemişlerdir. Mamografi tekniği ile meme içerisinde bulunan farklılıklar, küçük kitleler kolayca fark edilebilir ve geri dönülmez boyutlara ulaşmadan tedavi edilebilir.

Kemik Dansitometrisi

Kemik yoğunluğu kaybını ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir test olan Kemik Dansitometri Taraması, kemiklerde kalsiyum kaybına bağlı olarak oluşan kemik durum osteoporoz tanısında fayda sağlar. Kemik Dansitometrisi esnasında son derece az miktarda radyasyon kullanılmaktadır. Kemik kaybının hızlı ve acısız biçimde ölçülmesine olanak veren bu test çoğunlukla bel kemiğinin alt bölümü ve kalça kemikleri için kullanılmaktadır.

Ulturasonografi

Dokularda meydana gelen zedelenmeler, miyom, iç kanama, kum, taş, tümör ve kist gibi çok sayıda iç hastalıklar için uzman hekimlerin kesin görüş bildirmesi Ultrasonografi sayesinde mümkündür. En büyük avantajlarından biri gebelik sürecinde anne ve bebeğe zarar vermemesi olan bu teknoloji sayesinde hastalıklar ileri seviyelere ulaşmadan teşhis edilebilmektedir. Dünyam Hastanesi, 4 Boyutlu Ultrasonografi Teknolojisi ile Kayseri’deki özel hastaneler arasında fark yaratmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi 

Yunanca kesit, kısım veya dilim gibi anlamlara gelen Tomos sözcüğü ile yazmak/kayıt altına almak gibi anlamlara gelen Graphein sözcüklerinin birleşiminden türeyen Tomografi, son derece önemli bir görüntüleme tekniğidir. Bilgisayarlı Tomografi, vücut içerisindeki bölümlerin detaylı görüntülerini ya da taramalarını oluşturmak için özel röntgen ışınlarından faydalanır. Farklı açılardan elde edilen görüntülerin birleştirilerek yumuşak dokulara, damara ve kemiklere dair fazla sayıda veri elde etmemizi sağlar. Bilgisayarlı Tomografi Teknolojisi de Kayseri Dünyam Hastanesi’nin teknolojik donanımları arasında yer almaktadır.

Toraks BT

Toraks Bilgisayarlı Tomografi, toraks ya da göğüs bölgesinin birçok farklı açıdan derinlemesine, üç boyutlu görüntülerini çıkarmaya yardımcı olur. Üç boyutlu görüntüleme imkânı sunan Toraks BT tanı ve tedavi süreçlerinde hekimlere yardımcı olacak çok sayıda veri sağlamaktadır.

Kas – İskelet MR ‘ı (Ekstremite)

Kol, el, bacak, ayak vb. kas ve iskelet sistemine ilişkin yapıların derinlemesine analiz edilmesini sağlayan manyetik rezonans görüntüleme tekniğine Ekstremite MR’ı adı verilir. Bu tetkik sayesinde ilgili bölgede bulunan cilt altı yağ dokuları, sinir, damar ve kas yapıları derinlemesine incelenebilmektedir. Dokulara ilişkin bir hastalık şüphesi olduğunda Ektremite MR (Kas – İskelet MR’ı)’ndan faydalanılmaktadır.

Kas yırtıkları veya kas içi kanamalar, kemik iltihapları, kemik veya yumuşak dokuda oluşan tümörlerin incelenmesi, doğuştan gelen veya sonradan oluşan bazı damar hastalıklarının incelenmesi, röntgenle tespit edilemeyen gizli kırıkların araştırılması gibi alanlarda Ekstremite (Kas – İskelet MR’ı) etkin şekilde kullanılmaktadır.

Her ne kadar kemiklerin görüntülenmesinde temel yöntem röntgen olsa da bilhassa yumuşak dokuların incelenmesinde ya da ileri görüntüleme tekniklerinin gerektiği vakalarda, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi veya MR gibi teknolojilere başvurulmaktadır.

Troid Ulturasonografisi 

Guatr, tiroid bezinin farklı sebeplerden ötürü büyümesine verilen isimdir. Tiroid bezi boynun ön bölümünde yer alan ve hormon üreten bir bezdir. Tiroid Ultrasonografisi sayesinde tiroid bezinin iç yapısı, boyutları, nodül olup olmadığı gibi bazı yapısal detaylar incelenebilmektedir. Bunun yanı sıra Tiroid Doppler ile tiroid bezinin ne kadar kanlandığı veya nodül olup olmadığı, eğer nodül varsa nodüllerin ne kadar kanlandığı gibi detayları araştırmak mümkündür. Ayrıca bu teknoloji sayesinde tiroidin komşusu olan lenf bezleri, tükürük bezleri ve şah damarlarını da derinlemesine incelemek, analiz etmek mümkündür.

Jinekolojik Ulturasonografi

Ultrason, insanların duyabileceği ses eşiğinin üzerinde frekansa sahip bir sestir. Cildin üstüne ya da vajina gibi bir vücut boşluğuna yerleştirilen, prob diye isimlendirilen bir cihaz aracılığıyla vücuda gönderdiğimiz ses dalgaları iç organlar tarafından geri yansıtılmaktadır. Organlardan yansıyıp geri dönen sesler yine aynı prob tarafından alınarak bilgisayara aktarılır ve bir resme dönüştürülür.

Elle gerçekleştirilen pelvik muayeneden elde edilen veriler çoğu durumda yeterli olmaz. Bu yüzden pelvik ultrason sayesinde yumurtalıklar ve rahim görüntülenmektedir. Jinekolojik Ultrasonografi’den kasık ağrılarında, jinekolojik muayenede şüphe edilen kitlelerin araştırılmasında ya da anormal seviyedeki vajinal kanamalarda faydalanılmaktadır.

MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

MR teknolojisi son derece büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü bir manyetik alan içerisinde radyo dalgaları kullanılarak anatomik yapıların incelenmesini sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. Manyetik Rezonans Görüntüleme sayesinde sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları tespit etmek ve analiz etmek mümkündür. Bu teknik pek çok hastalığın tanısında kullanılır ve tedaviye ışık tutar. Kayseri Özel Dünyam Hastanesi bu alanda da en yüksek teknolojik donanımı hastalarının hizmetine sunmaktadır.

Dünyam Hastanesi Radyoloji Birimi’nde ileri teknoloji görüntüleme tekniklerinden faydalanılan diğer rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:

  • Damar Malformasyonu (Damarsal Anormallikler)
  • Varis
  • Akciğer Kanseri
  • Pankreas Hastalıkları