background

Üroloji

Üroloji, kadın ve erkek bireylerde idrar yolları ve erkek üreme organları üzerine incelemelerin gerçekleştirildiği tıbbi bilim dalıdır. Mesane, testisler, prostat bezi, üreterler, böbrekler, penis ve skrotum gibi organlarda meydana gelen bütün hastalıkların teşhis ve tedavisi üroloji klinikleri tarafından gerçekleştirilir. Altı yıllık tıp eğitiminin ardından 5 yıl süreyle üroloji dalında uzmanlık eğitimi alan hekimlerin çalıştığı Dünyam Hastanesi Üroloji Kliniği’nde gerekli durumlarda tanı ve tedavi amaçlı cerrahi müdahaleler de gerçekleştirilebilir.

Erkek Üreme Sistemi ve üriner sisteme dair hastalıklarla fizyolojik ve anatomik etkenlerden kaynaklı bozuklukların tanı ve tedavisi Üroloji Bölümü’nde gerçekleştirilir. Dünyam Hastanesi Üroloji Bölümü gerek uzman hekim kadrosu gerek deneyimli sağlık personeli, gerekse teknik donanımı ile dünya standartlarında bir sağlık hizmeti sunar.

Son teknoloji ürünü donanımlarımızla teşhis ettiğimiz hastalıkların tedavisinde endoskopik uygulamalardan, cerrahi operasyonlardan, robotik cerrahiden ve medikal tedavilerden faydalanılır. Kapalı böbrek taşı ameliyatı, taş kırma ve kamera ile böbrek taşı tedavisi gibi uygulamalar da kliniğimizde başarı ile gerçekleştirdiğimiz işlemler arasındadır.

Dünyam Hastanesi Üroloji Kliniği’nde tedavi planlamasının öncesinde kullandığımız tanı yöntemlerimiz şu şekildedir:

Bilgisayarlı Tomografi

Birden fazla açıdan çekilmiş röntgen görüntülerinin birleştirilmesi sayesinde damarlar ve yumuşak dokuların yanında kemiklerin görüntülerinin de üç boyutlu biçimde oluşturulmasını sağlayan işleme Bilgisayarlı Tomografi diyoruz. İşlem esnasında hasta bir masa üzerinde yatarken etrafında sürekli olarak dönen tomografi cihazı, tanı için ihtiyaç duyulan görüntüleri tespit eder. Hastanın işlem sırasında hareketsiz durması beklenir. Yüksek radyasyon yaydığından ötürü hamile bireyler ya da hamilelik şüphesi olanlar bilgisayarlı tomografi işlemine alınmazlar.

Mesane, üreter ve böbreklerde bulunan taşları görüntülemek ve üriner sistem, erkek üreme organlarında bulunan tümörleri tespit etmek için Bilgisayarlı Tomografi tekniğinden faydalanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Vücudumuzdaki organların ya da dokuların manyetik alan ve radyo dalgaları sayesinde görüntülenmesi işlemi kısaca MR olarak adlandırılır. Radyasyon yerine radyo dalgaları kullandığı için MR tekniği pek çok hasta için güvenle kullanılabilir. Hamileliklerde bile hekimin uygun görmesine bağlı olarak kullanılabilen MR teknolojisi, üroloji kliniğinin ilgi alanına giren çok sayıda hastalığın tanısının doğru biçimde konulmasını kolaylaştırır.

İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri, erkek üreme organına dair kanserler MR teknolojisinin kullanıldığı hastalıklar arasında başı çeker.

Ulturason (Üriner USG , Doppler USG , Transrektal USG)

Ultrason (Üriner USG, Doppler USG, Transrektal USG)

Ultrason, insan vücudunun içerisinde özellikle karın boşluğu içerisinde bulunan organları görüntülemek ve derinlemesine incelemek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Çok sayıda hastalığın teşhisinde, tedavisinde ve biyopsi işlemlerinde faydalanılan Ultrason’un insan bedeni için herhangi bir zararı yoktur. Çoğunlukla hamilelik sürecinde bebeğin gelişimini takip etmek için kullanılır. Bunun haricinde kalp ve damar hastalıklarının tespiti ve yumuşak dokuların incelenmesi de ultrason teknolojisinin kullanım alanları arasındadır.

Ürodinami Testi

Mesane fonksiyonlarını ölçmekte faydalanılan ürodinami testi, sonda kullanılarak sıvı ile doldurulan mesanede boşaltım işlemi esnasında oluşan olayların bilgisayar ile kaydedilmesi yöntemidir. Bu şekilde kaydedilen veriler Dünyam Hastanesi Üroloji Kliniği’nin uzman hekimlerince incelenir ve mesane hastalıklarının teşhisi açısından analiz edilir. Ürodinami, prostat hastalıklarının ardından meydana gelebilecek komplikasyonların teşhis edilmesi ve idrar kaçırma hastalıkları için sıkça kullanılır. İdrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma ya da idrar kaçırma gibi şikâyetleri olan hastalar için ürodinami testi uygulanır.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG)

Mesaneye sonda yardımıyla kontrast madde verilip boşaltım esnasında idrar kanallarının ve mesanenin görüntülenmesine olanak veren tıbbi bir teknik olan Voiding Sistoüretrografi, çoğunlukla idrarın idrar kanallarından geriye doğru kaçması vakalarında kullanılır. Bu durum zamanında tedavi edilmemesi halinde böbrekleri etkilemeye başlar ve çok ciddi hastalıklara neden olabilir.

Laboratuvar Tetkikleri

Üroloji kliniklerinde hastalıkların teşhisi için idrar ve kan tetkiklerinden de faydalanılır. Kişinin kan ve idrarında meydana gelen değişiklikler, uzman hekimlere kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verir ve tedavi planlamasına ışık tutar. Tümör markerlarının incelenmesi, virüs ve bakterilerin taranması, spermlerin analiz edilmesi, enzim ve proteinlerin incelenmesi üroloji kliniklerinin faydalandığı laboratuvar tetkikleri arasındadır.

PSA Testi

PSA veya tam adıyla Prostat Spesipik Antijen, prostatta üretilen ve erkeklerde meni akışkanlığını düzenlemekle görevlidir. PSA’nın kanda dolaşım halinde olmasından dolayı prostatın anormal çalıştığı durumlarda PSA’nın kana geçmesi, PSA miktarını etkiler. Prostat bezi ile ilgili hastalıklarda kandaki PSA düzeyinin arttığı gözlemlenir. Hastadan alınan kan örneğinin laboratuvarda incelenmesi şeklinde ilerleyen PSA testinden prostata dair tüm hastalıkların araştırılmasında faydalanılmaktadır.

Prostat Biyopsisi

Prostattan özel tıbbi ekipmanlar kullanılarak parça alınma işlemine prostat biyopsisi denir. Prostat kanserinin en net ve kesin tanısı biyopsi sonuçlarının analiz edilmesiyle sağlanır. Prostattan alınan parça bazı kimyasallarla etkileşime sokulur ve ardından mikroskop altında incelenir. Elde ettiğimiz sonuçlar ışığında patoloji uzmanı teşhis koyar. Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhisin önemi büyüktür. Bu yüzden prostat kanseri şüphesi uyandıran belirtiler gözlenir gözlenmez vakit kaybetmeksizin prostat biyopsisine başvurulur.

Siz de üroloji kliniklerinin ilgi alanına giren rahatsızlıklardan herhangi birinden şikâyetçiyseniz, zaman kaybetmeden rutin üroloji muayenesinden geçmelisiniz. Kayseri Dünyam Hastanesi Üroloji Kliniği’nde uzman hekimlerimizin gerçekleştireceği detaylı muayeneler ve tanı testleri ile hastalıklarınıza erkenden teşhis konur ve tedavi süreci başlar. Bu sayede rahatsızlıkların ilerleyerek daha ciddi sağlık problemlerine dönüşmesi engellenir.

Akustik Şok Dalgası

Sertleşme Sorunu Nedir?

Oldukça sık rastlanan, erkeklere dair bir cinsel işlev bozukluğudur. Tatmin edici bir cinsel aktiviteyi sağlayabilecek sertleşmenin sağlanamaması ya da devam ettirilememesi durumudur. Belirli bir nedene bağlı veya bağımsız olarak ara sıra ya da sıklıkla gözlenebilir. Sertleşme sorunu erkek bireylerde, bazı vakalarda sertleşme hiç olmayabilir. Sertleşme sorunu hayatı tehdit eden bir bozukluk değildir ancak sizin ya da partnerinizin hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kayseri Dünyam Hastanesi’nde Sertleşme Problemi, akustik şok dalgası (ED1000 Tedavisi) ile başarıyla tedavi edilmektedir.

ED1000 Tedavisi Nedir?

Düşük yoğunluklu akustik şok dalgaları ile yapılan ED1000 Tedavisi, sertleşme problemi tedavisinde yeni bir devrim niteliğindedir. Son 10 yıldır iskemik kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bu teknoloji, ED1000 cihazı ile son yıllarda sertleşme problemi tedavisinde de kullanılmaya başlanmış ve hastalar için ilk defa ilaçsız, ağrısız ve yan etkisiz bir çözüm imkânı olmuştur. 6’lı seanslar halinde yapılan ED1000 Tedavisi yan etkisi olmaması ve yeni damar oluşumu sağlayarak altta yatan ana sorunu tedavi ederek etki göstermesi sonucu dünyada olağanüstü ilgiyle karşılanmaktadır.

ED1000 Tedavisi bilimsel olarak EDSWT teknolojisinde dünyadaki Altın Standart’tır. EDSWT ile ilgili tıp literatüründe bulunan tüm bilimsel çalışmalar ED1000 kullanılarak yapılmıştır.