background

Prof. Dr Ali BAKTIR

Mesleki Deneyim
 • Doğum Yeri: Kayseri
 • Doğum Tarihi: 1955
 • E-Posta: a.baktir@dunyamhastanesi.com
   

Uzmanlık Alanları

 • Ortopedi ve Travmatoloji

Mesleki Deneyim

 • 1983 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 1987 Yılında Yrd. Doç ,1989 Yılında Erciyes Üniversitesi Doçent Dr., 1995 Yılında Erciyes Üniversitesi Profesör
 • 1983 Yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
 • Brans

  Ortopedi

 • Eğitim Bilgileri
  • 1979 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 1992 Indiana Hand Center ABD (3 AY)
  • 1993 Indiana Hip and Knee Center ABD (6 AY)
Detaylı Bilgiler,Makale ve Ödüller

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler

 • Baktır Ali, Karakaş ES, Patıroğlu TE, Karatoy M, Üstdal M : The effect of salmon calcitonin on immobilization osteopenia. Scandinavian Orthopaedic Association’s 44th Congress. Aarhus – Denmark, June 8th –11th , 1988
 • Baktır Ali , Karakaş ES, Ökten T, Doğan P, Belenli İ: The comparison of deep freezing and immunosupression on transplantation of decalcified allogenic bone matrix . East and West Combined Ortohpaedic Meeting – Under the auspices of SICOT. Belgrade – Yugoslavia, 11-16 september , 1988
 • Baktır Ali; Karakaş ES, Okten T, Belenli İ, Hasçiçek Y : The effect of electromagnetic field on the epiphyseal plate in rats. East and West Combined Orthopaedic Meeting- Under the auspices of SICOT. Belgrade- Yugoslavia, 11-16 September, 1988
 • Baktır Ali, Karakaş ES, Tuncel M, Türk CY, Hoplamaz A: Displaced supracondylar fractures of the humerus in children .XI. Sesion Des Journees Medicales Balkaniques. İstanbul , Mai 21-25, 1989
 • Aycan K, Baktır Ali; Ülger H, Onur E, Bozkır G: Extra muscles in thi human forearm . XI Sesion Des Journees Medicales Balkaniques. İstanbul, Mai 21-25 , 1989
 • Baktır Ali, Kabaş , Karakaş ES, Türk CY: Flexör tendon repar in zone-2 followed by early active mobilization. İnternational Congress of Surgery of the Hend and Upper Extremity. İzmir – Turkey , sept. 24-28,1994.
 • Baktır Ali , Türk CY, Şahin V, Argün M : Use of the free flap in reperative surgery of the hand. International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity. İzmir – Turkey , sept. 24-28,1994.

Ulusal Kongreler

 • Baktır Ali Karakaş ES, Yetkin H, Güleç M: Legg- Calve perthes hastalığında artrografi. VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Bursa, 21-25 Mart 1983.
 • Biçer Ali, Karakaş ES, Kandemir B, Şahlan Ş, Baktır Ali : L- Dopa’nın kırık iyileşmesi üzerine etkisi . VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi. Bursa. 21-25 Mart 1983.
 • Baktır Ali, Karakaş ES , Patıroğlu TE, Karatoy M, Üstdal M : Kullanmamaya bağlı osteopeni üzerine salmon kalsitoninin etkisi . X. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi , Mersin , 17-20 Mayıs 1987
 • Baktır Ali, Murat M, Turkmen M, Hoplamaz A: Menisküs lezyonlarının tanısında artrografinini yeri . X. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi Mersin, 17-20 Mayıs 1987
 • Kültepe Ş, Baktır Ali, Karakaş ES: Çocuk femur kırıklarının tedavisinde yeni bir yöntem: 90-90 hamak traksiyonu. II.Türk Ortopedi ve Travmatalojisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyeti’nin Kongresi İzmir – Çeşme , 28 Ekim – 1 Kasım , 1987
 • Baktır Ali: Menisektomi ameliyatlarının orta vadeli sonuçları. I. Milli Beden Eğitimi ve Spor Kongresi; Konya 27-28 , Nisan , 1988
 • Gülşen M. Karakaş ES, Baktır Ali, Tan İ, Bayram H, Baytok G : Bebeklerde Lüxatio Errecta . II. Biomekanik, Türk Ortopedi ve Travmatalojisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyetinin III. Kongresi. İstanbul – Silivri, 12-16 Mayıs 1989
 • Karakaş ES, Baktır Ali, Argün M, Can A: Doğuştan kalça çıkığı tedavisinde Salter innominate osteotomisi. II. Biomekanik, Türk Ortopedi ve Travmatalojisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyetinin III. Kongresi. İstanbul – Silivri, 12-16 Mayıs 1989
 • Baktır Ali , Karakaş ES, Okten T, Can A: Deneysel kırık iyileşmesi üzerine Clonidine’nin etkisi . XI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoji Kongresi, Ankara – GATA , 27-30 Eylül 1989
 • Baktır Ali Karakaş ES, Argün M, Türk CY : Doğuştan kalça çıkığının medial yaklaşımla tedavisi . XI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoji Kongresi, Ankara – GATA , 27-30 Eylül 1989
 • Baktır Ali , Hoplamaz A, Okten T, Karakaş ES, Türk CY: Kallotasis metoduyla ekstremite uzatılması ( Köpeklerde deneysel çalışma ) . XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatolji Kongresi. Aydın – Kuşadası , 21-24 Nisan 1991.
 • Argün M , Baktır Ali, Üstdal M, Okten T: Eklem yüzünde oluşturulan kıkırdak defektlerinin periost ve fasya grefti ile onarımı. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatolji Kongresi. Aydın – Kuşadası , 21-24 Nisan 1991
 • Türk CY, Baktır Ali, Balkar F, Argün M : Çocuklarda yer değiştirmiş suprakondiler humerus kırıklarının kapalı redüksiyon ve perkütan çivileme metoduyla tedavi. IV. Türk Ortopedi ve Travmatoljinisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyetinin Kongresi: Ankara – GATA , 5-9 Haziran 1992
 • Tanrıöğer F, Baktır Ali, Aycan K, Bozkır G: Dizdeki ligamentöz yapıların tibianın enteriora olan hareketlerine etkisi. XIII Milli Türk Ortopedi ve Travmatolji Kongresi. Nevşehir, 15-19 mayıs 1993