background

İnsan Kaynakları Politikamız

Dünyam Hastanesi olarak temel değerlerimiz; sevgi, saygı, güven, dürüstlük, doğruluk, samimiyet, fedakârlık, kararlılık ve aldığının hakkını vermektir. Değerler sistemimize bağlılığımızla sağlık sektöründe model olabilmeyi, tercih edilen ve örnek gösterilen bir kurum olmayı amaçlıyoruz.

Dünyam Hastanesi olarak insana önem veren bir anlayışla hastalarımız ve yakınlarını ailemizin fertleri olarak görüyoruz. Çalışanlarımızla birlikte hastalarımız ve yakınlarının memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik eden bir anlayışla seçkin topluluk olmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda;

  • Dünyam Hastanesi’nin etik ve ahlâki değerlerini benimsemiş,
  • Bilgi ve beceri düzeyi yüksek,
  • Mesleğinde gerekli eğitim, deneyim ve özveriye sahip,
  • Sağlık hizmetlerindeki teknolojik gelişmeleri, uluslararası kabul görmüş yöntem ve uygulamaları takip eden,
  • Empati düzeyi gelişmiş
  • İletişim becerileri yüksek

takım arkadaşları ile çalışmayı önemsiyoruz. Sizler de Dünyam Hastanesi’nin bu değerlerini benimsiyor ve çalışma arkadaşımız olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.