background

Şikayet,Öneri ve Hasta Hakları


Ait olduğunuz yaş kategorisini belirtiniz

Eğitim Durumunuzu Belirtiniz

Okuryazar değil

Okuryazar

İlkokul

Yüksek Lisans

Orta Okul

Lise

Üniversite

Doktora

Randevumu Kolaylıkla Aldım

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hastaneye girişimde sıcak bir şekilde karşılandım ve doğru bir şekilde yönlendirildim.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Personel nazik ve ilgiliydi.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Muayene/Tetkik için olası bekleme süresi hakkında bilgilendirildim.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Bekleme sürecinde alanın konforundan ve personelden memnun kaldım

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Randevu saatimde muayene oldum.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hekimim nazik ve ilgiliydi.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hekimim muayene için bana yeterli zaman ayırdı.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hekimim hastalığım ve tedavi sürecim ile ilgili konuları bana/yakınıma anlayabileceğimiz şekilde iletti.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Laboratuvar personelleri hizmet sunmakta yetkin ve bize karşı ilgiliydi.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Radyoloji hizmetlerinden memnun kaldım. (MR, BT, Röntgen,Mamografi vb.)

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Laboratuvar, tetkik sonuçlarıma rahat ve zamanında eriştim.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hastanemizi seçmenizin başlıca nedenleri nelerdir ? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Daha önce aldığım hizmetlerden dolayı

Hastane yakın olduğu için

Anlaşmalı kurum olduğu için

Tavsiye

Teknolojik ve Estetik olduğu için

Doktorlar iyi olduğu için

Tedavim ile ilgili ödemeler/provizyon işlemleri hakkında bilgilendirildim.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hastane ortamı temizdi.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Kafeterya hizmetlerinden memnun kaldım.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Mahremiyet konusu özen gösterildi. (Muayeneden kapının kapalı olması, varsa paravanın çekili olması vb.)

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hastanemizi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz ?

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Hastanede yattığım süre içerisinde hemşirelerden gerekli tıbbi desteği, nazik ve ilgili bir şekilde aldım.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Odamız kullanışlı, temiz ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak nitelikteydi.

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Yemek servisini yapan personel nazik ve ilgiliydi. Hijyen kurallarına uygun davrandı. (Bone, maske, eldiven vb.)

Tamamen Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum