background

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)
Beyin ve Sinir Cerrahisi ya da bir başka deyişle Nöroşirürji, omurilik ve beyin dokusundan kaynaklanan veya bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisi ile birlikte, bel ve boyun fıtığı, beyin ve omuriliği besleyen damarlarda meydana gelen anevrizmalar, beyin kanamaları, kafa ve omurilik yaralanmaları gibi çok sayıda hastalığın tanı ve tedavi süreçlerini üstlenen tıbbi branştır.

Beyin ve Sinir Hastalıkları bölümünde yetişkin hastalarla birlikte çocuk hastaların da tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.
Beyin Damar Hastalıkları
Toplumda sıklıkla karşımıza çıkan çok sayıda beyin damar hastalığı mevcuttur. Bu da beyin cerrahisi alanında çok fazla sayıda tanı ve tedavi yönteminin uygulanmasını gerektirir. Ancak beyin cerrahisinde karşımıza en çok çıkan hastalıkları sıralayacak olursak:

Beyin damarında meydana gelen ve kimi zaman kanamanın da eşlik ettiği, hayati tehlike barındıran anevrizmalar
Beynin zarında ya da dokusunda gelişen beyin kanamaları
Omurilik ve beyinde oluşan tümörler
Boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz, omurga kırıkları, omurga kaymaları, omurgada kanal darlığı
Yaralanmalardan ya da kazalardan kaynaklı travmatik durumlar…
Beyin Tümörleri
Beyin tümörleri genellikle bulundukları sınırlı alan içerisinde kontrolsüz biçimde ve korkunç bir hızla büyüyen, yayılan kitlelerdir. Sekonder ve Primer olarak iki alt türe ayırabileceğimiz beyin tümörlerinden Primer tümörler, hastanın yaşamı üzerinde ciddi tehdit oluştururlar. Beyinde bulunan yapılardan ve hücrelerden köken alan bu tümörler, omurilik sıvısı ya da kan dolaşımı ile birlikte diğer bölgelere yayılabilirler. Sekonder beyin tümörleri ise vücudun başka herhangi bir bölgesinden başlayıp sonrada beyne sıçrama gerçekleştirirler. Böbrek, kolon, pankreas ve akciğer kanserleri kan dolaşımı aracılığı ile beyin tümörlerinin oluşmasına neden olabilir.

Cerrahi operasyonla tedavi edilmesi gereken tümörler kafatası içerisinde hızla büyürler ve dokulara yaptıkları baskı sonucunda kan dolaşımını sekteye uğratırlar. Tedavide kullanılacak yöntem tümörün tipine, yerine, hastanın durumuna göre değişkenlik arz eder.

Beyin Kanamaları
Beynin içerisinde bulunan atardamar duvarının farklı sebeplerden ötürü zayıflaması ile ortaya çıkan balonsu yapının yırtılmasının ardından oluşan kanamalar beyin kanaması olarak adlandırılır. Kanın beyin dokusunun içerisine sızması ve dokuda tahribat yaratması ile gelişen bu durum bazen kendiliğinden bazen de travmalara bağlı olarak ortaya çıkar. Güçsüzlük, ani ve şiddetli baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, uyuşukluk, yutma güçlüğü, denge ve görme kaybı, konuşma güçlüğü ve bilinç kaybı gibi belirtilerle kendisini gösterir. Beyin kanamalarının sebepleri arasında anevrizma, damar anomalileri, alkol ve uyuşturucu kullanımı, kafa travmaları, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon gibi durumlar bulunmaktadır. Erken tedavinin son derece önem arz ettiği beyin kanamasında beynin yeteri miktarda oksijenlenmesi esastır. Çoğunlukla beyin kanaması vakalarında cerrahi müdahale gerekmektedir. Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü’nde beyin kanaması vakaları başarı ile tedavi edilmektedir.

Omurga Hastalıkları
Genellikle ilerleyen yaşa bağlı olarak gelişen omurga hastalıklar, yaşam boyu fazla yüke maruz kalan omurganın zamanla yıpranmasından ötürü gerçekleşir. Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, kas ağrıları şeklinde kendisini gösterebileceği gibi tümörler, omurga enfeksiyonu, travmalara bağlı lezyonlar, doğuştan gelen bir takım bozukluklar, omurga rahatsızlıkları arasındadır. Konulan tanı ve teşhislerin ışığında tedavi edilebilen bu hastalıklardan birinden şikâyetçiyseniz vakit kaybetmeden Dünyam Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü’ne başvurarak uzman hekimlerimiz ve yüksek teknolojik donanımımızla özlediğiniz sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Travmalar
Dış etkenlerden ötürü meydana gelen doku ve organ hasarları Travma olarak adlandırılır. Omurilik travmaları omurga içerisinde yer alan sinir dokusunda gerçekleşen yaralanmaların genel ismidir. Spor aktivitelerinden, silahlı yaralanmalardan, trafik kazalarından kaynaklanabilen travmalar sonucunda duyu ve hareket kayıpları meydana gelebilir. Tanı konulması sürecinde radyolojik görüntüleme tetkiklerinden faydalanılan omurga travmaları, beyin cerrahlarımız tarafından cerrahi operasyonlarla tedavi edilmektedir. Travma esnasında omurganın maruz kaldığı şiddete göre kullanılacak olan cerrahi yöntem de değişkenlik göstermektedir. Kafa travmaları da omurga travmaları ile benzer sebepler sonucunda yaşanmaktadır. Erkek bireylerde kadınlara kıyasla iki-üç kat daha sık rastlanan kafa travmalarında tanı işlemi hızlı ve etkin biçimde konulmalıdır. Kaza anında gelişen hasar ve travma sonrasında oluşabilecek zedelenmeler değerlendirildikten sonra beyin cerrahı hastalar için en uygun tedavi planlamasını uygular.

Çocuklarda Meydana Gelen Beyin ve Sinir Hastalıkları
Pediatrik Beyin ve Sinir Cerrahisi anne karnından 18 yaşına dek uzanan süreçte meydana gelen beyin ve sinir hastalıklarının tanı ve tedavisini üstlenir. Çocuklarda karşılaşılan beyin ve sinir hastalıkları şunlardır:

Doğumsal beyin kanamaları
Kafa ve omurilik yaralanmaları
Kafatası şekil bozuklukları
Beyinde su toplanması
Beyin omurilik sıvısındaki artış
Omurga şekil bozuklukları
Omurilik ve damarsal hastalıklar
Omurilik kapanma defektleri
Beyin ve omurilik tümörleri
Dünyam Hastanesi Beyin Cerrahi Birimi ‘nde Tedavisi Gerçekleştirilen Hastalıklar
Beyin Tümörleri,
Beyin Kanamaları,
Anevrizma (Balonlaşma)
Arteriovenöz Malformasyon (Damar Yumağı),
Kavernom,
Bypass Cerrahisi
Hidrosefali,
Trigeminal Nevralji,
Glosso-Farenjeal Nevralji
Hipofiz Tümörleri,
Chiari Malformasyonu (Beyincik Sarkması),
Pediatrik Beyin Cerrahisi (Yenidoğan – Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri, Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları)
Kraniofasiyel Cerrahi (Kafatası Şekillendirmesi),
Hareket Bozuklukları,
Skolyoz, Dar Kanal Hastalığı,
Bel Kayması
Bel ve Boyun Fıtığı
Omurga Travmaları
Omurga Kırıkları
Omurilik Tümörleri