background

Gastroenteroloji

Sindirim Sistemi hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bir birim olan Gastroenteroloji, ince bağırsak, kalın bağırsak, yemek borusu, karaciğer ve pankreas gibi hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirmeyi hedefler.

Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan Gstroenteroloji Birimi, yemek borusundan mide hastalıklarına,bağırsaklardan karaciğer rahatsızlıklarına kadar birbirlerinden farklı görünseler de birbirleriyle ilişkili olma ihtimali bulunan bütün hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirir.
Hastalıkların teşhisinin konulması sırasında çoğunlukla endoskopik yöntemlerden faydalanılır. Bu yöntemlerden kalın bağırsak için uygulananı kolonoskopi iken mide için olanı gastroskopi orak isimlendirilir. Günümüz teknolojisinde kamera sistemi ile gerçekleştirilen bu teşhis yöntemlerinde hastanın vücuduna ince bir borunun ucunda bulunan kameralar gönderilir ve bölge derinlemesine incelenir. Endoskopi ve kolonoskopi uygulamaları sırasında hastanın rahatsızlık yaşamaması adına sedasyon dediğimiz bir işlem uygulanır.

Kayseri’de gastroenteroloji hastalıklarının teşhis ve tedavisi Dünyam Hastanesi’nde uzman hekimler tarafından başarıyla gerçekleştirilir.

Endoskopi
Endoskopi yaklaşık bir metre uzunluğunda, ince parmak kalınlığında ve ucunda bir adet kamera bulunan bir cihazdır. Ağızdan hortumla girmek suretiyle hem yemek borusunun hem onikiparmak bağırsağının hem de midenin incelenmesi işlemine Endoskopi adı verilir.

Onikiparmak bağırsağı, yemek borusu ve olası mide hastalıklarından şüphe edilen durumlarda hastaya endoskopi işlemi uygulanır. Yutkunma, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık, ağıza acı su gelmesi veya kanama şüpheniz varsa muhakkak endoskopi yaptırmanız gerekir.

Bilhassa 40–45 yaş aralığında veya daha ileri yaştaki hastaların durumunun değerlendirilmesinde endoskopinin önemi büyüktür.

Mide içerisinde, yemek borusunda ya da kalın bağırsakta polip, yara ya da tümör benzeri lezyonların teşhis ve tedavisinde kullanılır.

Kimi hastaların hiçbir şikâyeti olmamasına karşın kansızlık, mide kalınlaşması, aile hikâyesinde kanser vakasının olması, ülser ya da polip benzeri durumlar için de uzman hekim tarafından takip amacıyla periyodik aralıklarda endoskopi işlemi uygulanabilir.

Bunun dışında

İshal
Yutma Zorluğu
Mide Ağrısı
Ağız Kokusu
Reflü
Kilo Kaybı
Hazımsızlık
Bulantı
Kusma
gibi kronik şikâyetleri olan hastalara muhakkak endoskopi işlemi uygulanmalıdır. Göğsünüzün ortasında yanma hissediyorsanız da olası hastalıklarınızın teşhisi için endoskopiden yararlanılır.

Kolonoskopi
Bağırsaklar ile ilgili bulguların incelenmesinde ve analizinde, rektum ve kolon kanseri taramasında kullanılan kolonoskopi, kalın bağırsağı incelemeyi amaçlayan, ucunda ışık ve kamera bulunan, bir insan parmağı kalınlığındaki, bükülebilen tıbbi bir cihazdır.

Kolonoskopi işleminden bir veya iki gün öncesinde hastanın yumuşak ve sulu bir diyet programına girmesi gerekir ve bağırsakları temizlemek için hekimin tavsiye ettiği bazı ilaçlar (Müshil) kullanılabilir.

Rektal Ozon
Rektal Ozon metodu insan vücuduna dikkatli biçimde bağırsak mukozasından emilim yoluyla direkt olarak ozon verilmesi işlemidir.

Rektal Ozon sayesinde;

Oksijen metabolizmasının uyarılması ve canlanması sağlanır.
Enflamasyon’da azalma meydana gelir.
Bağışıklık sisteminin etkinleşmesi sağlanır.
Bakteriler, virüsler, protozoa ve mantarlarla mücadelede avantaj sağlanır.