background

Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi

Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Ünitesi ciddi oranda hayati risk bulunduran hastaların tedavisi ile görevli ünitedir. Yaşamsal riskin minimuma indirilebilmesi için yoğun bakım ünitelerinde personelin uzmanlığı, hijyen koşulları ve ekipman kalitesi büyük önem taşır. Dünyam Hastanesi içerisinde yer alan yoğun bakım ünitelerinde hastalarımız, son teknoloji ürünü cihazlarla 24 saat aralıksız şekilde gözetime tabi tutulur. Uzman hekimler, hasta bakımında görevli yardımcı sağlık personelleri ve hemşireler büyük bir titizlikle görevlerini yerine getirmektedirler. Yoğun Bakım hastalarımız için bilgisayarlı tomografi, MR, laboratuvar tetkikleri, dijital röntgen çekimleri, renkli doppler ve ultrasonografi gibi hizmetler de sunulmaktadır. Tüm bunlara ek olarak mekanik ventilasyon, sürekli diyaliz, vazopressör ilaçlar gibi farmakolojik ve mekanik yaşam destekleri de sağlanmaktadır.

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde

Tedavi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

  • Ağır vücut travmaları
  • Ciddi künt ve delici yaralanmalar
  • Beyin kanamaları
  • Felç (İnme)
  • Ciddi solunum yetmezlikleri
  • Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri
  • Akut ve kronik organ yetmezlikleri
  • Sinir sistemi hastalıkları
  • Ciddi enfeksiyonlar ve sepsis
  • Zehirlenmeler