background

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü (Kalp ve Damar)

Dünyam Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi (Kalp ve Damar) Birimi’nde çocuk ve yetişkin bireyler için kalp ve damar cerrahisi alanında uzman ve tecrübeli hekimler ile son teknoloji ürünü ekipmanlarla evrensel kalite standartlarında bir hizmet verilmektedir.

Kayseri Dünyam Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Birimi hekimleri hem kendi alanlarındaki yenilikçi tedavi yöntemlerini ve yaklaşımlarını yakından takip eden, akademik çalışmalardan yararlanarak sürekli olarak kendilerini güncelleyen ve toplumda kalp ve damar sağlığı açısından farkındalık oluşturmak için çabalayan tecrübeli ve dinamik tıp insanlarından oluşur.

Yetişkinlerde Kalp ve Damar Cerrahisi

Dünyam Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Birimi’nde yetişkinlik döneminde gözlemlenen damar tıkanıklıkları, anevrizmalar, varisler, damar tıkanıklıkları, kapak hastalıkları ve benzeri kalp – damar hastalıklarının teşhisi ve cerrahi tedavisi uzman hekimler ve son teknoloji ürünü ekipmanlar kullanılarak başarı ile gerçekleştirilmektedir. Siz da kalp ve damar hastalıkları ile mücadele halinde iseniz geç kalmadan Kayseri Dünyam Hastanesi’nin evrensel standartlardaki Kardiyovasküler Cerrahi hizmeti ile tanışın.

Kalp ve Damar Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Minimal İnvaziv Girişimler

Minimal İnvazif Girişimler, müdahaleye uygun hastalarda anevrizma, varis ve benzeri damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan, ameliyatlardakinin aksine vücut boşlukları açılmasını gerektirmeyen işlemlerdir. Endovasküler biçimde ya da bir başka deyişle damar içerisinden müdahale edilen işlemlere verilen isimdir. Dünyam Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Birimi tarafından damar hastalıklarının tedavisinde başarı ile uygulanan bu işlemle özlediğiniz sağlığınıza kolayca kavuşabilirsiniz.

Açık Cerrahiler

Operasyonu yöneten cerrahın, müdahale edeceği alana herhangi bir video sistemi olmadan eriştiği cerrahi operasyonlara verilen isimdir.

Kalp ve Damar Hastalıkları

Koroner Arter Hastalığı

Vücudumuzda bulunan koroner arterler zamanla kendiliğinden tıkanabilecekleri gibi bazen kalıtsal (genetik) faktörlere de bağlı olarak tıkanmalara maruz kalabilirler. Söz konusu tıkanıklar zaman içerisinde kalp krizleri ya da göğüs ağrıları ile sonuçlanabilir. Kayseri’de Cerrahi operasyonun gerekli olduğu koroner arter rahatsızlıklarında Dünyam Hastanesi hekimleri tarafından by-pass işlemi uygulanarak tedavi gerçekleştirilir.

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp kapaklarının işlevlerinde meydana gelen bozukluklara bağlı olarak gelişen Kalp Kapak Hastalıkları çoğunlukla yapısal sorunlardan kaynaklanır ve neticesinde kalp kapakçığında darlık, kalp kapakçığında yetersizlik gibi durumların gözlenmesine sebep olur.

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalıklar bebek henüz anne karnındayken ultrasonografi teknolojisi sayesinde teşhis edebildiğimiz bazı hastalıklardır. Bebeğin anne karnında olduğu dönemde ekokardiyografi, ilerleyen zamanda oluşabilecek kalp hastalıkları açısından taranabilmektedir. Gerçekleştirilen tetkikler sırasında tespit edilen doğumsal kalp hastalıkları, bazen doğum sonrası bezen de anne karnında planlanabilecek bir takım cerrahi işlemlerle tedavi edilebilmektedir.

Kalp Ritim Bozuklukları

Kalbin elektriksel sistemini kontrol altında tutan ve kalbin sağ kulakçık duvarında bulunan sinir düğümü ya da bir başka deyişle sinoatriyal düğümde meydana gelen sorunlar kalbin elektriksel ileti sisteminde bazı problemlere yol açar. Hastalardaki çarpıntı hissi, bayılma, ritim bozuklukları gibi şikâyetler bu problemlerin habercisidir. Bununla birlikte fiziki muayene ve elektrokardiyografi sayesinde de bu rahatsızlıkların tanısı konulabilmektedir.

Kalp ve Damar Hastalıkları Tanı Yöntemi

El Bileğinden Anjiyo

Anjiyografi günümüzde çoğunlukla el bileğinden yapılsa da kasık bölgesinden de yapılabilmektedir. El bileğinden gerçekleştirilen anjiyo işleminde ilk olarak girişim yerinin uyuşturulması sağlanır. Ardından ince borular kullanılarak damar içi görüntüleme imkânı sağlanır ve girişimler kolayca gerçekleştirilebilir. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarının tanısını koymak mümkün olur.

Elektrofizyolojik Tanı Yöntemi

Yine girişimsel yöntemlerden biri olan Elektrofizyolojik Tanı yönteminde, sağ kasıktan girilerek kalbin içerisine yerleştirilen kablolar aracılığı ile kalpteki elektriksel aktivitelerin ölçümü ve değerlendirmesi yapılabilir. Ortalama yarım saat ila bir saat arasında gerçekleşen bu tanı yöntemi Dünyam Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Birimi hekimleri tarafından başarı ile uygulanır ve pek çok kalp hastalığının erken tanısı konularak, doğru bir tedavi planlamasına gidilir.

Holter Monitorizasyon

Hastanın vücuduna yerleştirdiğimiz bir cihazdan yararlanarak 24 saat boyunca hastanın kalp ritmini ve tansiyonunu ölçtüğümüz, kaydettiğimiz ve elde edilen verilerle kalp ritmine dair sorunları erkenden teşhis ettiğimiz bu yöntem Holter Monitorizasyon ya da Holter Takibi olarak adlandırılır.

Ekokardiyografi

Ultrasonik ses dalgalarıyla kalbin fonksiyonlarını ve kalbin yapısını inceleyip araştırma imkânı tanıyan yönteme Ekokardiyografi adı verilir.

Sintigrafi

Kalp kaslarımızın işlevlerini ne derece yerine getirip getirmediğini araştırmamıza yarayan metoda Kalp Sintigrafisi adı verilir. İki farklı biçimde hastalara uygulanılabilen Sintigrafi gerektiğinde hastaya istirahat durumunda uygulanabilirken gerektiğinde hastanın strese karşı verdiği reaksiyonu ölçmek için egzersiz esnasında da uygulanabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi

X ışınları ile vücudun kesitsel olarak incelenebilmesini sağlayan radyolojik görüntüleme metoduna Bilgisayarlı Tomografi diyoruz. Günümüzde hızla gelişmeye devam eden teknoloji ile birlikte Force CT, Flash CT gibi uygulamalar tomografi tekniğini hızlandırmış durumdadır. Özellikle kalp – damar sistemi gibi son derece hareketli organlarda da tomografi sayesinde anatomik görüntüleme yapılması bugün olanaklar dahilindedir.

Kardiyak MR İnceleme

MR teknolojisi manyetik dalgalardan faydalanır. Bu teknoloji sayesinde kalpte yer alan anatomik yapıların ve bu yapıların doku içeriklerinin görüntülenmesi, olası kalp hastalıklarının erkenden tanısının konulması ve tedavinin planlanması mümkündür.

Siz de kalp ve damar hastalıklarından korunmak ya da kurtulmak istiyorsanız geç kalmadan Kayseri Dünyam Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Birimi’ne gelin, sağlıklı yaşama bir adım atın.