background

Nöroloji

Sinir sistemi fizyolojisi ve hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalı Nöroloji olarak adlandırılır. Sinir sistemimiz; omurilik (Spinal Kord), beyin ve periferik sinir sisteminden oluşmaktadır. Bu üç bölümün herhangi birinde oluşan ve cerrahi operasyon gerektirmeyen hastalıkların tedavisi Nöroloji Birimleri tarafından uygulanmaktadır. Yetişkin ve çocuk nörolojisi olarak iki ana branşa ayrılan Nöroloji bölümünde uzman hekimlerimizce gerektiğinde poliklinik ve yatarak tedavi hizmeti gerektiğinde ise yoğun bakım hizmeti verilmektedir.

Nöroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin damar hastalıkları içerisinde beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanaması vakaları yer almaktadır. Felç vakaları beyin damarlarından birinin tıkanması ve buna bağlı olarak beynin o kısmının beslenememesi sonucunda oluşur ve farklı nörolojik tablolar şeklinde ortaya çıkabilir. Tıkanan damarın besleyemediği bölgelerde hücre ölümleri meydana gelir ve sonucunda vücudun bir tarafında kuvvet kayıpları, görme bozuklukları, konuşma kayıpları baş dönmesi veya şuur kayıpları gözlenebilir.

Nöroloji uzmanlarımız MR veya Bilgisayarlı Tomografi teknolojilerinden faydalanarak tıkanan damarı ve bundan etkilenen bölgeyi tespit ederler. Ardından da tedaviyi planlarlar. Damar tıkanıklığının dışında tansiyondan kaynaklanan beyin kanamaları, toplar damarlarda meydana gelen tıkanıklıklara bağlı olarak gelişen venöz hemorajiler de beyin damar hastalıkları arasında bulunur. Cerrahi operasyonla boşaltılmayı gerektirmeyen beyin kanamalarının takip ve tedavi işlemleri nöroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Şuur kaybı yaşayan, solunum ya da kardiyak destek gerektiren vakalar yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, yoğun bakım desteği gerekmeyen hastaların tedavisi ise klinikte gerçekleştirilir.

Epilepsi

Halk arasında nöbet geçirme veya sara krizi olarak da adlandırılan Epilepsi, nöroloji bölümü tarafından takibi yapılan hastalıklardan biridir. En yaygın rastlanan epilepsi nöbet tipi bacaklar ve kollarda istemsizce gerçekleşen hareketler, ağızdan köpük gelmesi, idrar kaçırma ile meydana gelen jeneralize tonik klonik nöbetlerdir. Epilepsi hastalığının takip ve tedavisinde kullanılan birincil tetkik metodu EEG’dir. Çocukluk evresinde başlayabildiği gibi nadir de olsa yetişkin bireylerde de ortaya çıkabilen Epilepsi hastalığının nöbetleriyle karşılaşıldığında zaman kaybetmeksizin nöroloji uzmanlarına başvurulması gerekir. Kayseri Dünyam Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde antiepileptik ilaçlar, yetişkin ve çocuk EEG’si ve gereken durumlarda Uyku EEG’si başarı ile kullanılmaktadır.

Baş Ağrısı

En sık görülen şikâyetler arasında zirvede yer alan baş ağrısının türleri arasında migren ve gerilim tipi baş ağrısı öne çıkmaktadır. Hasta baş ağrısı şikâyetiyle geldiği zaman ilk olarak baş ağrısının tipine göre tanı konulur. Baş ağrısının tanı ve tedavi işlemleri Nöroloji birimince gerçekleştirilir. Uzman hekimin talebine göre MR veya Bilgisayarlı Tomografi tekniklerinden faydalanılarak, kişiye en uygun tedavi planlanır ve uygulanır.

Demans (Bunama)

Gençlik evresinde yaşanan unutkanlık şikâyetlerinin en yaygın nedeni depresyondur. Ancak gelişen tıbbi teknolojilerle insan ömrünün uzaması, demans hastalığının toplumda görülme yüzdesini arttırmış durumda. İlerleyen yaşlarda meydana gelen demans hastalığının bilinen en yaygın sebebi Alzheimer hastalığıdır. Şikâyetler unutkanlıkla başlasa da zamanla bilişsel aktivitelerde azalma, yemek yemeyi reddetme, düşünce bozuklukları, içe kapanma ve günlük aktiviteleri yerine getirmekte zorlanma gibi şikâyetlerle ilerler.

Alzheimer hastalığı dışında beyin damarlarının yapısında meydana gelen bozukluklardan kaynaklı demans da görülebilir. Bu hastalıkların tümünün takibi ve tedavisi Kayseri Dünyam Hastanesi Nöroloji Birimi tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Hareket Bozuklukları

En sık görüleni Parkinson hastalığı olmak üzere, huzursuz bacak sendromu, distoni, diskineziler ve esansiyel tremor gibi hastalıkları kapsayan hareket bozuklukları; yüzde ifade kaybı, ellerde titreme, yürüme bozuklukları ve istemsiz hareketlerle kendisini gösterir. Tüm bu rahatsızlıkların tanı ve tedavisi Dünyam Hastanesi Nöroloji Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uyku Bozuklukları

Strese neden olan uyarıcıların artmasıyla birlikte günümüzde en yaygın şekilde rastlanan sağlık problemlerinden birisi de uyku bozukluklarıdır. Uyku Apnesi (Uyku esnasında nefes kesilmesi), horlama gibi durumlar uykunuzun kalitesini düşürür ve yetersiz uykudan dolayı sürekli olarak yorgunluk hissetmenize neden olabilir. Bu durumlarda uyku testi ve uyku EEG’si uygulanmaktadır. Horlamadan kaynaklı uyku bozukluklarının tedavisinde BPAP, CPAP ve ASV titrasyonu gibi seçenekler Dünyam Hastanesi’nde titizlikle uygulanmaktadır. Uyku apnesi, horlama, uykuya dalamama veya aşırı uyuma gibi şikâyetleriniz varsa bir an önce Dünyam Hastanesi Nöroloji Bölümü’ne başvurmayı ihmal etmeyin.

Demiyelinizan Hastalıklar

Miyelin maddesi, kılıf sinir hücrelerini kaplayan ve de sinir sisteminin işlevlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan yalıtkan bir maddedir. Miyelin maddesinin kaybından dolayı kaybın yaşandığı sinir hücrelerinin işlevinde farklı nörolojik bulgular meydana gelir. Demiyelinizan hastalıklar arasında en yaygın görülen Multiple Skleroz yani (MS) hastalığıdır. MS hastalığı ataklar şeklinde seyretmektedir. Atakların ardından şikâyetler azalsa veya kaybolsa da kalıcı hasarlar bırakabilir.

Atak tedavisi dışında hastaların atak geçirmesini önleyici, muhtelif bazı koruyucu tedavi yöntemleri de mevcuttur. MS hastalığı kronik bir rahatsızlık olup takibi ve tedavisi uzman nörologlarca gerçekleştirilir. MS dışında Devic Hastalığı ve Nörpmyelitis Optica gibi başka yaygın demiyelinizan hastalıklar da Nöroloji Birimi’nde tedavi edilir.

Kas Hastalıkları

Kas hastalıkları içerisinde en yaygın gözlenen otoimmün hastalık Myastenia Gravestir. Bununla birlikte genetik geçişli hastalıklar arasında en sık görülen ise Duchenne Müsküler Distrofi hastalığıdır. Bu hastalıklarda sinir ve kas iletiminde kimi bozukluklar meydana geldiği için kas kütlesinde azalma, kas kasılmasında bozukluk ve kaslarda incelme gibi durumlar yaşanmaktadır. Bu hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri Nöroloji bölümleri tarafından yapılmaktadır.

Tüm bunların haricinde diyabete bağlı sinir hasarı (Diyabetik Polinöropati), yüz ağrıları, vertigo ve yüz felci gibi rahatsızlıkların teşhis ve tedavileri de Dünyam Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Nöroloji Bölümünün Uzmanlık Alanına Giren Hastalıklar

 • Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu,
 • Nöropatik hastalıklar (el ayak uyuşmalarına bağlı diyabet, üre gibi hastalıklar)
 • Beyin Damar hastalıkları (felç – inme, beyin kanaması, beyin anevrizması)
 • Baş ağrısı (migren, gerilim tipi baş ağrısı vb.)
 • Hareket bozukluğu (Parkinson hastalığı, tremor, diskinezi, distoni)
 • Epilepsi
 • Uyku Hastalıkları (uyku apnesi (durması) hastalığı, çok uyuma, az uyuma, huzursuz bacak sendromu)
 • Unutkanlık (Alzheimer ve diğerleri)
 • Baş dönmesi (vertigo), yürüme bozukluğu
 • Sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ansefalit)
 • Myelin hastalıkları (multiple skleroz)
 • Nöromusküler hastalıklar (myojcnik, miyotonik)
 • Motor nöron hastalıkları (amylotnafik skleroz)
 • Omurilik hastalıkları (myozit, musküler distoni)
 • Yüz felci,kronial nevraljiler

gibi hastalıklar beyin damar hastalıklarıdır.