background

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğum Bakım

Kayseri Dünyam Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakıma ihtiyacı olan bütün bebeklere gereken desteği sağlamaktadır. Güncel bilimsel gelişmeler ışığında, modern tıbbi ekipman donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturan yenidoğan yoğun bakım ünitemizde ailelerin bilinçlendirilmesi için gerekli kaynakları da sağlamaktadır.

Dünyam Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde gebeliğin 24. haftasından itibaren çoğul gebelik, iri bebek, erken doğum, anne karnında mekonyum yutmuş bebek ve zor doğum sonucunda oluşan organ hasarları gibi yüksek derecede risk taşıyan bebeklere üst düzey bakım hizmeti verilmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde kan değişimi, perkütan katater uygulamaları, toraks tüpü takılması, hasta başı EEG, hasta başı USG, hasta başı EKO, fototerapi, total parenteral nutrisyon, retiopati muayenesi gibi uygulamalar da başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde

Gerçekleştirilen İşlemler:

  • Solunum Desteği (Ventilatör Tedavisi)
  • Kan Değişimi
  • Fototerapi (Işık Tedavisi)
  • Perkütan Kateter Uygulamaları
  • Total Parenteral Nütrisyon Uygulamaları
  • Toraks Tüpü Takılması
  • Hasta Başı EEG (Beyin Elektrosu)
  • Hasta Başı EKO (Kalp Ultrasonu)
  • Hasta Başı USG
  • Retinopati Muayenesi